BAKKER DE EENHOORN Joris en de Rot GAZELLE - BATAVUS - SIMPLEX ^ÜJE6ELL\"G BILJARTFABRIEK PASMA GRAMMOFOON PLATEN HERENKLEDING HERENMODES DAMES MANTELS GELEGENHEIDS KLEDING vanderb##m Drogisterij-Parfumerie „De Eenhoorn" KOR VENEMA In toer, sport en race jT^UDT OP J fifiimiElEX YAV es# KWALITEIT VOOR ALLES UW SLAGER St. Jacobsstraat 31 Telefoon 23095 Leeuwarden Specialiteit in eigen bereide vleeswaren VOOR CADEAUS NAAR IEDERS SMAAK IS DE SPECIAALZAAK: HIEUWESTAO 55 TSL258Q2 - LS6UWAAQ6N BILJARTS in diverse maten en uitvoeringen TAFELBILJARTS met leiplaat en alle toebehoren Willemskade 30-32 N.Z., Leeuwarden. Tel. 05100- 23985; 05130-36383 Voor uw Paaseierenverf DROGISTERIJ Jan van Scorelstraat 55, telefoon 22495 GROTERE KEUS VINDT U NERGENS mm NIEUWESTAD 39 TELEFOON 26337 LEEUWARDEN vervolg van pag. de meensen van et achterste streek- je- Bij voorbeeld, ajje een paar knienen innen hok inne bleek hadden. Die bleek grensde an die sloot. Al meer dan een keer was et gebeurd dat een rot een jong knientsje gewoon doodbeten had. Nou vraag ik je. Brutaal dat die krengen waren. Niet te geloven. Laast nog, daar kon de weduwe De Haan een boekje over opendoen. Die was oppen morgen bij Griet komen. El ouwe ineens was hele maal overstuur. Ze ston te trillen op heur magere bienen. Griet zei, wat idder buuvre. Och meens ik bin zo skrokken van nen rot bij mij op zouder. Een rot op zouder, vroeg Griet verbaasd. Wat was het geval. Vrouw De Haan was naar de zouder gaan voor een maaltsje Borgers voor heurzelf en voor heur dochter die naaister was. Toen ze bij de eer pels was vloog daar plotseling een rot langs Keur hene. Volgens heur anwiezen was de rot zo groot as Joris. Maar ja, dat kwam deur de zenewen docht Griet. Nou, zei Griet, ik kan mij levendig voorstelle dat je skrokken binne, foei, foei, ik mut er niet an denke dat mij dat overkomme zu. Maar daar Verhuur en verkoop mode-man Stationsweg (eeuwar<jen zu zo gauw gien kans op weze met Joris in huus. Rotten hadden deur- gaans een hekel an katten. En hoe docht Joris over rotten. Wel, Joris had een nog grotere he kel an rotten as zij an hem. As ie een rot zag en hij kon em te pakken krije dan kon ie zien gebedsje wel opzeg- ge. Dan was et gebeurd met em. Dan was ie er weest. Daar kon ie op rekene. Joris beet em de strot kapot. Zonder mankeren en zonder gena de. Tot groot af grieten van Griet was ie een keer grommend, met een rot in zien bek, tuuskomen. Griet had et bloederige kadaver met de tang opnomen en inne sloot gooid. Oppen dag was er een rot in de werkplaats van Van der Leest oppe "Hierbij een foto van weleer, wel geen vijftig jaar, maar toch wel en kele tientallen jaren oud"aldus schrijft ons onze abonnee, de heer L. van der Veen te Hallum. "Het is de Coöp Zuivelfabriek aan de Em- makade met de oude handkarren, waaronder ook nog wel eens hon den werden gebruikt als trekdier. Het linkerpand was de directeurs woning van de heer Schaap, waar nu de woning staat van de heer Nij- boer. In het midden de fabriek, met, wie weet, in het midden misschien wel de melkkar van Sjouke Spaan stra op de voorgrond. Rechts de kantoorruimten met daarachter o.a. de melkontvangst en de stoke rij, want het ging nog op cokes. Uiterst rechts, half verscholen achter de bomen het domein van Droogsma, namelijk het laborato rium. Daarachter de timmerwerk plaats van O enema" "Veel Leeuwarders en oud-Leeu warders", zo vervolgt de heer Van der Veen zijn relaas, "kwamen vaak door de tweede deur voorbij het kantoor, waar altijd een bus stond met verse karnemelk. Er was een litermaat bij en er werd veel gebruik van gemaakt. Misschien komt deze foto voor plaatsing in aanmerking, waarmee dan veel ou de herinneringen weer naar boven komen, dacht ik, o.a. van Herman Jonkman en Nico Huizinga. Wij zelf moesten met de melkkar altijd aan de achterkant van de fabriek om te laden, precies onder de boom naast de kaasmakerij. Het was 's morgens een hele ruk van Lekkum naar de Emma kade met paard en wagen" aldus de heer Van der Veen. A. R. van Dantzig B. B. van Dantzig-Postuma APOTHEKERS-ASSISTENTEN Jan van Scorelstraat 55 - Telefoon 22495 bergeloods terecht komen. Die was naar alle waarskienlijkheid ute sloot deur et steegje lopen en toen - zonder dat Van der Leest et merkt had - de werkplaats inlopen, Van der Leest was druk ant-skaven toen Joris voorbij de werkplaats kwamJoris was op zien rondute die morgen. /Zodoende kwam ie oppe bergeloods terecht. Nijsgierig as katten binne bleef Jo ris voor de open deur staan. Hij keek naar binnen en zien kop gong naar voren en hij begon te bekke- trekken. Hij rook wat. Hij rook de rot. Met de oren plat teugen zien kop sloop ie de werkplaats in en ver dween tussen planken die oppe grond lagen. Van der Leest had niks inne gaten. Die ston maar te skaven. Zo nou en dan deponeerde ie wat tabaksap in de spanen die oppe grond lagen. Et binnenslupen van Joris was al gauw opmurken deur de rot. Bees ten hewwe deurgaans een goeie reuk. Beter dan de meensen. Van der Leest hield even op met skaven en wu net een nije pruum nimme toen plotseling de rot langs zien broekspiepen vloog en innen hoek, achtereen stapel planken, uut et gezicht verdween. Nauweliks was de rot verdwenen of daar kwam Joris achter em an. De rot kon toen gien kant meer uut. Hij had zichzelf inne hoek dreven waar ie niet meer uut weg kon. De rot zat in de val. En Joris stond voor em. vervolg op pag. 9 op tgd A.cc schoeomokery KOOPAVOND VAN 19.00 TOT 21.00 UUR! de rijwielmerken die u aanspreken Maak nu uw keus, om dit voorjaar gezond en goedkoop tege moet te fietsen. Bij ons als vakhandel voor 100% oen goede nazorg. Ook Uw reparaties warden door ons goed verzorgd. AZALEASTRAAT 63. LEEUWARDEN. TEL 64044 Kom vrijblijvend bij ons langs: GOEDE SERVICE - REPARATIE-INRICHTING -

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 7