DE JONGE WERKMAN OP DE FOTO BOLMAN JUWELIER PRECIES VIJFTIG JAAR GELEDEN EEN NAKENDE KEREL BIJ DE KIEPEKOOPMAN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN LEEUWARDEN ZESTIENDE JAARGANG 19-4-1980 NUMMER 35» 'T KLEINE KRANTS JE "Naar aanleiding van het televisiespelDagboek van een herdershondwaar een afdeling van de verenigingDe Jonge Werkman" in voorkomt, zijn wij in de doos met oude foto's gedoken en vonden daar deze afbeelding, waar ook zo'n groep op staat, die in diezelfde tijd in Leeuwarden is opgericht. Aldus schrijft ons onze abonnee, de heer Th. Balk. "Deze foto"zegt hij, "is van 1930 èn een van de oprichters was mijn vader, A. Balk, overleden in 1973. Wat wij een leuk toeval vinden is dat de pastoor van de televisie sprekend lijkt op de kapelaan van deze plaat. Misschien is dit iets om in het Kleine Krantsje te plaatsen. De volledige lijst met namen is ook nog aanwezig' Welnu, hier komen die namen, te beginnen bij de trommelslagers op de eerste rij: Leemeijer, H. Gardenier, A. de Vries, J. Schrage, H. Joma en Av. d. Meer. De tweede rij: H. v. d. Meer, K. Bronger; leider, ABalk, leider, J. Melis, Kapelaan Bouwhuis, De Vries, W. Bakker, leider, D. Hommes, Fr. v. d. Laan en W. Femee. Op de derde rij: H. Postemus, V. d. Haring, Bijlsma, H. Brouwer, B. Ros, L. Heins, Th. Balk, S. de Haan, L. Elzinga, Jansen, W. Kramer en W. v. Melsen. De vierde rij: Overdijk, G. Yntema, W. Kingma, L. Dooper, K. Mensinga, Huisman, F. Jorna, D. Flapper, Andringa, H. v. d. Laan. Et huuske van de kiepekoopman op- pet eind van de Ouwegleien. Et ston vlak teugenover de hout mo len an de Dokkumer Ee. Zo'n houtmolen vlak voor de deur had zien gemak en zien voordeel, von de kiepekoopman. De kiepekoopman was in dat soort heiendal niet kieskeurig. Hij had op die manier nooit verlet van hout voor de kachel. In de winter niet en in de zeumer niet. De kiepekoopman docht oek, wie et dichtst bij et hout zit, warmt zich et best en zo is dat. Vervolg op pag. 11 NIEUWESTAD160 TEL05100-23983

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1