CAFE "DE GROENE WEIDE" MET SJEZEN VOOR DE DEUR BOLMAN JUWELIER FRAAIE KIEK UIT OPA'S TIJD BOEKJE POPULAIRE LEEUWARDERS VOOR NIEUWE ABONNEES VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN LEEUWARDEN ZESTIENDE JAARGANG 14-6-1980 NUMMER 363 III! 'T KLEINE KRANTSJE Ziehier een prachtige foto van het vroegere Café De Groene Weide aan de Harlin- gersingel, ons toegestuurd door onze abonnee, de heer L. de Jong te Groningen, wiens ouders tot omstreeks 1913 in dit etablissement hebben gewoond. Daar het echtpaar De Jong ook op deze foto staat - op het rijtje rechts - moet deze plaat dus van voor 1913 zijn. De foto dateert in ieder geval en zeer nadrukkelijk uit de tijd van depaardentractie -zoals er nu altijd en 'overal auto's in lange rijen staan geparkeerd op straat, zo stonden in opa's tijd de sjezen keurig in de rij, wiel aan wiel, terwijl de paarden achter de herberg waren bijeengebracht. Wat straalt er een gemoedelijk- heid uit van zo'n plaat en wat is er, beseffen we nog eens ten overvloedeveel, heel veel veranderd in toch een betrekkelijk korte tijd. Lezers met speurzin zullen ontdek ken, dat er boven de deur "W. de Jong Café Biljart" op het raampje staat, terwijl onder de daklijst als eigenaar een ander wordt vermeld: "Stalhouderij H. J. Albers"Welnu, deze Albers is een voorganger van De Jong geweest en, zoals het vaker gaat, bleef die oude naam nog geruime tijd na het overnemen van de zaak door de heer De Jong op de gevel staan. NIEUWESTAD160 TEL05100-23983 Wie ons in deze maand juni 1980 een nieuwe abonnee opgeeft, die het abonnement betaalt tot 1 januari 1982 (twee en tachtig), totaal 37,-, krijgt als premie GRATIS een exemplaar toegestuurd van het boekje POPULAIRE LEEUWARDERS door Fenno L. Schoustra. Daartoe kan desgewenst gebruik worden gemaakt van de bestelbon, afge drukt op pagina 6. Telefonisch opgeven kan natuurlijk ook: (05100) 20302. ..A.Weest zijn gast, zodra het U paatl.;.;-,^...^

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1