BOLMAN JUWELIER VIS- EN VRIENDENCLUB "DE VRIENDEN" AL VIJFTIG JAAR HET WATER OP LEEUWARDEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN ZESTIENDE JAARGANG 19-7-198» NUMMER 365 Het moet in het prille begin van 1930 zijn geweest, dat aan de stamtafel bij Ype Schaaf in het Oranje Bierhuis door enkele Leeuwarders een onderling visclubje werd opgericht.'De Vrienden'kwam die club te heten en zó hecht bleek de vriendschap van deze vrienden, dat De Vrienden, nu precies vijftig jaar later nog steeds bestaat. Met veel vlagvertoon is dat jubileum, begin dit jaar, niet gevierd, maar een van de oprichters, hoogbejaard, maar nog steeds present, is met veel mooie woorden en een goed cadeau toch wel even in het zonnetje gezet. Het bier smaakt weer best bij de vrienden van 'De Vrienden'Van links naar rechts: Rommert Wagenaar, Andries Dijkstra, Joop Nauta, Foppe de Boer, Ype Faber, Douke Douma, Wieger van Cleef, Bauke Mulder en Piet Postmus. Foppe de Boer, Rommert Wage naar, Ype Faber en Bauke Mulder - dat waren de mannen, die het clubje oprichtten en hun gezelschapje al heel gauw zagen uitgroeien tot een veertien, vijftien man, een sterkte, die gehandhaafd bleef tot de dag van vandaag. OUDGEDIENDEN Twee van die vijftien hebben al het wel en wee van De Vrienden van het eerste tot het laatste uur meege maakt, Bauke Mulder, oud-voor zitter, twee en tachtig nu en wonend te Sloten en Ype Faber, met z'n drie en tachtig jaar de oudste van allen, de man ook, die door de huidige voorzitter Jan Tromp gehuldigd werd tijdens de eerste maandbijeen- komst van dit jaar. Beter dan wie ook kan de heer Faber ons dus het een en ander van De Vrienden vertellen en hij heeft dat dan ook gedaan - met veel binnen pretjes mogen we wel zeggen, want het laat zich denken, dat de heren in de achter ons liggende halve eeuw wel eens wat hebben beleefd. Aanvankelijk hadden De Vrienden hun hoofdkwartier bij hun lid Foppe de Boer van het café Tivoli aan de Huizumerlaan, maar na het overlij den van de heer De Boer kwamen ze terecht op een bovenzaaltje van de Klanderij "Ook gezellig hoor!" herinnert de heer Faber zich - als we na de ver gadering beneden kwamen was er altijd een mooi stukje muziek, goeie ouwe tijd Maar ja, de Klanderij verdween en toen nam het lid Piet van der Zee de vrienden mee naar zijn hotel De Bleek; tot verdriet van de heren bleek ook dat geen blijvende zaak, evenmin als het daaropvolgende adres: hotel De Kroon. En nu is dan het Eurohotel het hoofdkwartier, waar regelmatig het komende programma wordt bepraat en waar gezellig kan worden nage kaart over de kolossale vangsten, die in het verleden zijn gedaan. VISSEN OP ZEE "Vroeger", vertelt de heer Fa ber, "gingen we elk seizoen vier maal met een gehuurd bootje uit Leeuwarden het binnenwater op, maar later gingen we over op de zeevisserij: met een botter plus be roepsvisser het IJsselmeer op om dan thuis te komen met een lekker bakzootje dikke baars. Nu gaan we ook wel het Wad op met de Insulina uit Comwerderzand, een pracht boot met een benedenzaal en een bar". Terugdenkend aan sommige expe dities van weleer kan de heer Faber nauwelijks het lachen laten. "Feestdagen man, met grappen, te veel om op te noemen! Ik herinner me nog, dat op het IJsselmeer een van onze mannen, Andries Dijkstra, zijn pet verloor. Met z'n drieha kentuigje probeerde hij de pet weer op te vissen en warempel het lukte ook: de pet kwam omhoog, maar wat zat er onder? Ongelogen: een dikke baars! Andries Dijkstra, de eerste man ter wereld, die een baars met een pet op ving". In de bezettingstijd gingen De Vrienden eens met de trein naar Harlingen en vandaar op de fiets in de richting Hindeloopen om te vis sen in de Dijksvaart. Een kwartier voor het vertrek van de trein zaten ze al het hoogste lied te zingen, de conducteur kwam er bij en klokslag acht uur dronk deze verte genwoordiger van de N.S. al gezel lig een berenburgje mee! GEZELLIG KROEGJE "Ook gingen we eens", vertelt de heer Faber, "met drie auto's en een bestelwagen naar de Afsluitdijk, maar wou het vissen niet zo best. Jongens, zei Wieger van Cleef toen, hier valt niks te beleven, we moeten maar naar Den Helder, daar weet ik een gezellig kroegje, ik ben eronder dienst geweest. Wel, we kwamen er in een dancing terecht en hebben - vervolg op pag. 5 NIEUWESTAD160 TEL05100-23983 W) wnoryi Uw f.'V DINERS ZAKEN LUNCHES MfUWtESTAD 73 - LEEUWARDEN TEL 05100-21568 vWeestzij'ngasl zodrahatü past 'T KLEINE KRANTSJE

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1