DRUK VERKEER OVER VEELTE SMALLE HOEKSTERPOORTSBRUG BOLMAN JUWELIER BOEKJE POPULAIRE LEEUWARDERS VOOR NIEUWE ABONNEES VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN BEELD VAN VOOR DE OORLOG urn inn LEEUWARDEN ZESTIENDE JAARGANG GA VOOR MOOIE MEUBELEN KIJKEN BIJ interieur 't BINNENHUYS 'T KLEINE KRANT5JE 9-8-1980 NUMMER 366 Een paar weken geleden hebben we voor onze rubriek "Leewadders, waar is dit?'een foto in de krant gehad van de vroegere Hoeksterpoortsbrug aan het eind van het Hoeksterend. Naar aanleiding daarvan ontvingen wij van onze abonnee, de heer H. van der Veen te Leeuwarden de hierbij gereproduceerde tekening die de Leeuwarder kunstschilder CorReisma in 1935 heeft gemaakt. Deze tekening" aldus de heer Van der Veen, geeft een mooi beeld van de chaos op verkeersge bied, die er toen op dit punt wasMaar dat heeft niet zo lang meer geduurd; in '38 is de overkluizing gekomen"Het plaatje heeft indertijd in het Leeuwarder Nieuwsblad gestaan en de heer Van der Veen heeft het, zoals hij ons schreef, "twee en veertig jaar lang trouw bewaard'Welnu, de tekening is inderdaad erg interessant, maar geeft, dachten wij, wel een beetje een vertekend beeld van de si- liinm tuatie, zoals die werkelijk is geweest. De ouda draaibrug was een tweelingzusje van verschillende andere bruggen in de stad, waarvan er nu nog een resteert, de eerste Kanaalbrug over het Nieuwe Kanaal. En, al is die wat aan de smalle kant, twee auto's kunnen elkaar daar nog altijd passeren en dat lijkt op deze tekening een onmogelijkheid. Vandaar dat de brugwachter met gespreide armen de brug opkomt: de vrachtwagen die de stad in wil moet wachten op het verkeer van de andere kant. Dat staat ook duidelijk op het bord aan de lantaarnpaal rechts - Verkeer van de andere kant gaat voor' - en we hebben zo'n idee, dat Cor Reisma de prent heeft gemaakt bij het van kracht worden van deze nieuwe verkeersrege ling Tot dat moment was het nauwelijks noodzakelijk geweest de voorrangskwes tie op dit punt op verkeersborden vast te leggen. De goeie ouwe tijd NIEUWESWD160 TH_05100-23983 Wie ons in deze maand augustus 1980 een nieuwe abonnee opgeeft, die bet abonnement betaalt tot 1 Januari 1982 (twee en tachtig), totaal 33,-, kr(jgt als premie GRATIS een exemplaar toegestuurd van het boekje POPULAIRE LEEUWARDERS door Fenno L. Schoustra. Daartoe kan desgewenst gebruik worden gemaakt van de bestelbon, afge drukt op pagina 10. Telefonisch opgeven kan natuurlijk ook: (05100) 20302. adviseurs birmenhuys B v- leeuwarden bagijnestraat 57 •meubelen. (achter stille kant nieuwestadi

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1