IN HERBERG DE GROENE WEIDE PLAATS VOOR ALLE VERVOERMIDDELEN BOLMAN JUWELIER UIT DE BEGINTIJD VAN DE FIETS WÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÈ. VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN BOEKJE POPULAIRE LEEUWARDERS VOOR NIEUWE ABONNEES LEEUWARDEN ZESTIENDE JAARGANG 30-8-1980 NUMMER 367 'T KLEINE KRAHTSJE Een paar maanden geleden hebben we op deze plaats in 't Kleine Krants je een prachtige foto afgedrukt van de vroegere herberg De Groene Weide met een hele collectie kapsjezen ervoor. Welnu, dit is een broertje van de foto van toen, ge maakt op dezelfde dag, alleen vanaf een ander punt. Kregen we de vorige maal de voorkant van het café te zien, nu zien we de zijkant, die op het noorden staat. Links op de achtergrond 'het torentje' van het hoekhuis van de Harlingersingel, waar in later jaren de bekende dokter Eecen heeft gewoond. Dat deze plaat uit de begintijd van de fiets dateert kunnen we niet alleen zien aan de paar rijwiel- bezitters, die op deze foto staan, maar ook aan het bord aan de waranda links. 'Bergplaats voor fietsen' staat er op; zowel voor het oude als het nieuwe vervoer middel had De Groene Weide in die dagen dus plaats. De slagersknecht links is er een van Tiemstra uit de Schrans, want dat staat duidelijk op z'n korf - het is te lezen met een loupe. NIEUWES1AD160 TB_05»0-23983 Wie ons vóór 15 september 1980 een nieuwe abonnee opgeeft, die het abonnement betaalt tot 1 januari 1982 (twee en tachtig), totaal 33,-, krijgt als premie GRATIS een exemplaar toegestuurd van het boekje POPULAIRE LEEUWARDERS door Fenno L. Schoustra. DEZE AANBIEDING GELDT NADRUKKELIJK TOT EN MET 15 SEPTEMBER 1980 EN VERVALT DAARNA. WIJ wnwaen Uw DINERS ZAKEN LUNCHES VERGADERINGEN RECEPTIE8 NtEUWESTAD 75 - LEEUWARDEN TEL 05100*1568 ti WtïfZ-i&a Weest zijn gast zodra hat U past I iöükü*-

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1