HERINNERING AAN ACHDOETH JOODSE VOETBALVERENIGING BOLMAN JUWELIER VOOR LEEUWARDEN EN DE 3ÉS WIJDE WERELD ER OMHEEN POPPENKASTSPELER WAS ERG POPULAIRE FIGUUR IN OUD LEEUWARDEN LEEUWARDEN JONGENSWAT EEN CLUBKE ZESTIENDE JAARGANG 27-9-1980 NUMMER 369 'T KLEINE KRANTSJE Het vooroorlogse Leeuwarden is een joodse voetbalvereniging rijk geweest, die jarenlang een bloeiend bestaan heeft geleid. -Achdoeth heette die club en ze had zo veel leden, dat er verschillende elftallen konden worden gevormd. Een van die elf tallen, de hoofdploeg, is in 1929 op de kiek gezet, toen geen van deze jongens nog kon bevroeden welk een verschrikkelijk lot de toekomst voor hen verborgen hield. Onze abonneede heer Sal de Jong te Amsterdam, oud-Leeuwarder, stuurde ons deze foto toe en gaf ons de volgende namen door: van links naar rechts, te beginnen met de speler naast de man met de vlinderdas: Jo Cohen, Lion Cohen, Abraham Godschalk, Jopie Feitsma, Herman Dupont, Barend Turksma, Herman Reindorp, Jaap Cohen, Isie Dwinger, Jacob van der Woude, met hoed Isie van der Woude en Henrie Zilverberg uit Zwolle. Van deze hele ploeg jonge voetballers hebben maar enkelen de oorlog overleefd; aan het bestaan van Achtdoeth kwam in die donkere oorlogstijd dan ook een eind. NIEUWESTAD160 TH_ 05K)0-23983 Onze vraag in een vorig Kleine Krantsje of er nog lezers zjjn, die de poppenkastspeler bij de oude Waag hebben gekend, heeft heel wat reacties opgeleverd. Deze artist van de straat blijkt in het oude Leeuwar den erg populair te zijn geweest. In een volgend nummer van onze krant komen wjj graag uitvoerig op de vertoningen van de poppenkastspeler en zjjn vrouw terug. WIJ vwwgm Uw DINERS ZAKEN LUNCHES VERGADERINGEN RECEFT1E8 .NIEUWESTAD 75 LEEUWARDEN - TEL 05108-31568 U»»..iu4-.Weegt zjjn gast zodra ht U paatl.^ A

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1