KATHOLIEKE JONGE MIDDENSTAND HALVE EEUW GELEDEN OP DE FOTO BOLMAN JUWELIER GEZIN MET ZES DOCHTERS WAS DAT EEN RECORD VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN LEEUWARDEN ZEVENTIENDE JAARGANG 8-11-1980 NUMMER 372 Voorstreek 22 Leeuwarden 05100-39173 'T KLEINE KRANTSJE Een kleine vijftig jaar geleden is deze foto gemaakt van de K.M.JV.de Katholieke Jonge Middenstand Vereniging te Leeuwarden. ,.Op een enkele uitzondering na" zo schreef de heerG. J. Scholte te Meppel, die zo vriendelijk was ons deze foto te doen toekomen. .zijn allen, die hierop staan jongemannen uit Leeuwarden" We gaan van links naar rechts en we beginnen bij de voorste rij: Martin Bleeker, Piet van der Steen, Piet de Boer, Koos Mulder, Harry Kuhlmann, Siep Potma, Frans ten Velthuys, Sietze Jongma en Antoon Demmers. Achter de tafel zittend: Karet Vredenburg, André Kamsma, Piet Boersma, Corel Paping, Vermeulen, Pater Strijbos, Mare. v.d. Oever, Cor Annyas, Theo Andringa en Carel Boekema. Op de derde rij: Folkert van der Meer, Johan van der Meuten, Jozef Demmers, Theo Hofstede, Antoon Kuhlmann, Gerard Schweig- mann, Kuhlmann, Julius Copini, Jul Kuhlmann, Piet Lucassen, Chris van Hulsen, Gerhard Bergsma, Rinze Dooper en Sietze Jongma. Op de vierde rij: Peke Hollinga, Willem Willegers. Gerhard Spoelstra, Bouke Andringa, Nico v.d. Haring, Henny ten Hulscher, Herman Bosma, Nol Homan, Andries Terveer, Gerhard v.d. Berg, Wim Hollinga, Jan van Hulsen en Gerhard Schafraad. Dan de bovenste rij: Broer de Boer, Theo Annyas, Folkert Vossenberg, onbekend, Jopie Kdller, Hans v.d. Haring, Antoon Westra, Jopie Jansen, Siep ter Horst, AlexBary, Jopie Trimbach, Gerhard Scholte, Epie Hofstede, Wim ten Velthuys en Fokke Huigens. We hebben heel wat reacties gekregen op ons verhaaltje in 't vorige Kleine Krantsje over het Leeuwarder echtpaar, dat zes dochters had. "Is dat ee„n record?" zo vroegen wij ons af en we weten nu, dat dit, voor wat het beschreven gezin althans betreft, bepaald géén record is geweest: er waren en zijn méér echtparen in het gelukkige bezit van zes dochters, zoals er ook echtparen zijn met zes zoons. In het volgende num mer van 't Kleine Krantsje komen wij hier graag op terug, maar intussen blijven we ons aanbevolen houden voor meldingen van gezinnen met merkwaardige samenstel lingen. Wie heeft een gezin gekend met minstens zeven dochters, of zeven zoons? Wie kende gezinnen, met, nou ja. noem maar op: vijf zoons en vijf dochters, of zelfs met zes zoons en zes dochters? Graag even een berichtje naar onze krant: telefoon 20302, postadres: Vredeman de Vriesstraat 1, 8923 BP Leeuwarden. bont =3E Wij staan borg voor een goede bontmantel in elke bont soort. Eventueel ook naar maat, zonder prijsverhoging! Dat geldt tevens voor de grotere maten (48, 50 en 52). HetEema bontmodes NIEUWESTAD160 TEL05100-23983

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1