A JUWELIER VREEMD VERHAAL VAN DRIE BROERS HEEL CURIEUZE KAART VAN OUD LEEUWARDEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN GIROKAART VOOR BETALEN ABONNEMENT 1981 LEEUWARDEN ZEVENTIENDE JAARGANG 22-11-1980 NUMMER 373 „/.Weest zJjn sast, zodra het U past! -:.J IN DIT NUMMER: HOE KWAM HET HOEKHUIS ER OP 'T KLEINE KRANTSJE NtfUWfcSTAD 75 - LEEUWARDEN TEL 0510M1568 'itfVTliMiitm-■>- Ergens, onder de rook van Ureter per Vallaat ston een boerderij. De boerderij "De Drie Gebroe ders". Op die boerderij woonden, je kanne et hast wel rade, drie broers. Jehannes, de jongste, Douwe, de middelste en Hendrik, de oudste. Alle drie nog vrijgezel. Heit en mem lagen al enige jaren op et hof. De drie broers, die alle drie een zelfde erfdeel kregen hadden in de boerderij met et vee et land, beslo ten de boerderij met zien drieën deur te zetten. Ze deden alle werk zoveul mogelik met zien drieën. Ze molken de koeien met zien drieën, ze maaiden met zien drieën en ze hooiden met zien drieën. Voor et eten en drinken zorgde de jongste, Jehannes. Jehannes deed zo goed en zo kwaad as dat ging de huushouding. Een huusvrouw zu der wel et een en ander op Qn te merken hewwe, dat kon best zo weze. maar de drie NIEUWESIAD160 TEL. 05100-23983 broers vonnen et best zo. Hendrik, de oudste van et stel, was de pienterste. Die had et meeste verstand voor wat et boerebedrief aanging. Die gong oek altied naar de vee- merk as er vee verhandeld wudde must, et was zo, Hendrik had de leiding, hij was de baas. Dat was een kerel, zo sterk as een beer, een stille, stugge figuur. Die werkte van smorgens vroeg tot savens laat. Noii zal iemand de vraag stelle: hadden dizze jongekerels gien ver kering? Nee, niet een van dizze drie jongke rels had verkering. Sterker nog, niet een van dizze drie jongkerels had ooit bliek geven oek maar een gram vrouwevlees an et lichem te hewwen. Et klinkt raar maar et was zo. Hoe dat zo kwam? Degene die et weet mag et zegge. Maar hoe raar et oek was, op de boerderij "De Drie Gebroeders" was buten et vee gien vrouwelik we zen te bekennen. Boeren ute omtrek en nog meer de boerinnen met een paar huuwbare dochters in huus, hadden al meer dan eens met een skeel oog in de richting van "De Drie Gebroe ders" keken maar dat had niet veul holpen. Leeuw.:-, dén Ow<i. V j.ig Er bevindt zich in onze collectie prentbriefkaarten van het oude Leeuwarden een hoogst curieus exemplaar, waarvan we ons afvragen, hoe het mogelijk is geweest, dat die kaart indertijd in de handel kwam. Het is een afbeelding van de Oude Waag en enkele huizen van de Nieuwestad en de Wirdumerdijk en de kaan is, waarschijnlijk in de twintiger jaren, uitgegeven door dc boekhandelaar JZonderx'an. die zijn overbeken de Goedkoope Boekwinkel" op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Kleine Hoogstraat had. Het Waaggebouw staat er precies zo op, als het hoort, maar wanneer we de kaart verder bekijken en de blik naar links laten gaan, ontwaren we op de hoek van het Naauw en de Sint Jacobsstraat een huis, dat er in werkelijkheid nooit heeft gestaan! Hoe is dat pand, zo vragen we ons af, terechtgekomen op die kaart Zou dat een grapje van de uitgever zijn geweest? En is daar ooit door de Leeuwarders op gereageerd? Een andere prentbriefkaart, een uitgave van Vroom en Dreesmann. waarvoor de fotograaf op vrijwel hetzelfde punt heeft gestaan, laat ons zien, dat de afstand tussen de huizen van de noord- en de zuidzijde van het Naauw veel groter is, dan de prentbriefkaart van Zondervan suggereert. Het pand is er dus gewoon bijgeplakt en we kunnen er slechts naar raden waarom dat is gebeurd. Was het zo n grappenmaker, die Zondervan? Of. is het van deze, nu al lang overleden, zakenman, die jarenlang met grote advertenties in de kranten nadrukkelijk aan de weg timmerde, een truc geweest om de verkoop van de kaart te bevorderen? Ook is de oorsprong van het toegevoegde pand niet duidelijk. Was het tekenwerk of het fragment van een foto. van een werkelijk bestaand pand? En zo ja, staat of stond dat pand dan ergens in Leeuwarden? Alzo, een kleine affaire vol vraagtekens, niet wereldschokkend, maar toch wel interessant. Wie weet komen er ooit nog eens antwoorden op. Boven de kaart van Zondervan met links het "gefingeerde" pand. Hieronder de kaart van V. en D. met de werkelijke situatie. Vervolg op pag. 15 Oud» Waag Le»uward»n

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1980 | | pagina 1