ROMANTISCH BEELD UIT VROEGER TIJD BOLMAN JUWELIER BESTE MEENSEN, WAAROM MET HET Mil SU? VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN LEEUWARDEN ZEVENTIENDE JAARGANG 10-1-1981 NUMMER 376 .Voorstreek 22 Leeuwarden 05100-39173 'T KLEINE KRANTSJE Ja, ja, zeg dat wel: een romantisch beeld uit vroeger tijd. Dik veertig jaar geleden, in de winter van '39, heeft onze abonnee, de heer Leo Doodkorte te Leeuwarden deze sfeervolle foto gemaakt bij de loods van Van Gend en Loos bij het StationspleinDat was dus in de tijd, toen het paard in het beeld van de stad nog een bekende verschijning was: niet alleen Van Gend en Loos maakte toen nog gebruik van paardentractieook de andere transportbedrijven, tal van karrieders, graanhande laren en sommige groenteboeren hadden toen nog paarden als krachtpatsers in dienst. Dat is nu allemaal verleden tijd; de een na de ander verdwenen alle paarden uit de stad; de enige viervoeters die we zo nu en dan nog zien, zijn rijpaarden of die van een Jan Plezier. Dat is dan jammer eigenlijk, want wat gaven die paarden een sfeer aan het beeld van de stad. Maar ja, moderniseringen zijn niet tegen te houden en dat zal dan ook wel goed zijn - veronderstellen we maar. Dit is weer echt de tijd, dat de me dewerkers op onze abonnementen administratie grijze haren krijgen. NIEUWESTAD160 TEL05100-23983 Bij de ettelijke honderden volko men correcte overschrijvingen van het abonnementsgeld voor 1981 zijn er altijd weer een aantal, waarbij wij voor raadsels worden geplaatst. Wat moe ten wij nou met volslagen blanco girokaartjes, waarop noch de naam van de abon nee, noch het adres is inge vuld'? Denken deze betalers nou werkelijk, dat we hel derzienden zijn? Wat moe ten we met overschrijvingen zonder adres, maar alleen met de vermel ding van een naam? Waar woont mevrouw C. Bosma-Koopmans? Wie is de heer A. L. de Jong? Hoe moeten we de betaling van me vrouw J. de Ruiter-Seinstra afboe ken? Waar woont de heer Fokke van der Wal? MEENSEN, MEENSEN, MUT HET NOU SU? bont Wij staan borg voor een goede bontmantel in elke bont soort. Eventueel ook naar maat, zonder prijsverhoging! Dat geldt tevens voor de grotere maten (48, 50 en 52). Hetoemci bontmodes

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1981 | | pagina 1