ZO ZAG HET OUDE BURMANIAHUIS ER IN OEROUDE TIJDEN UIT VOORAAN OP DE NIEUWESTAD DE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN NEGENTIENDE JAARGANG 19-2-1983 NUMMER 427 'T KLEINE KRANTS JE Ja hoor, zo zag het oude Burmaniahuis aan de Nieuwestad er heel, heel lang geleden uit. Dat wil dus zeggen voor de verbouwing tot de situatie van nu, ons allen welbekend. De plaat is gemaakt door de Duitse fotograaf Eduard Fuchs en wanneer we bedenken, dat deze meneer Fuchs al in 1870 terugkeerde naar zijn vaderland, dan weten we ook, dat deze foto al veel langer dan honderd jaar geleden is gemaakt. De stoere pliesjes, die zich trots lieten fotograferen, zijn dan ook al lang niet meer in het land der levenden, maar dat geldt natuurlijk evenzeer voor de kinderen op deze plaat en zelfs voor de zuigeling, die, naar we mogen aannemen, in dat kinderwagentje ligt. Het pand links is dat, waarin jarenlang de loodgietersfirma van Winters gevestigd was, het pand rechts moet dat van de huidigefirma Zandstra zijn, tenzij het een gebouw is, dat nog naast het pand van Zandstra stond en dat bij de net genoemde verbouwing is gesloopt. Maar waarschijnlijk lijkt dat niet. Een paar maanden geleden heb ben we een verhaaltje in de krant gehad over een dramatisch onge luk tijdens de Leeuwarder kermis van 1926, toen de negentienjari ge Aafke Vellema uit de Hout straat op de hoek van de Prins Hendrikstraat door een taxi werd overreden. Het meisje werd daarbij levens gevaarlijk gewond en een van de eersten, die haar in die bedenke lijke toestand zag liggen was haar eigen broer Eelke, zestien jaar oud. Hij bevond zich met zijn kameraden op de kermis en was nieuwsgierig toegelopen, toen ze merkten, dat er wat bijzonders gaande was. Deze broer, tegenwoordig wo nend te Alkmaar, heeft zich nu op de redactie van 't Kleine Krantsje gemeld - hij was zeer verrast, toen hij hoorde, dat er zes en vijftig jaar na het gebeurde nog iets van in de krant had gestaan. Hij kon ons nu ook meedelen, dat het droevig is afgelopen met zijn zusje. Het meisje heeft nog acht weken geleden voor het over leed.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1