SCHUTTERIJ MARCHEERT OP WEG NAAR DE KAZERNE DE HELE TUINEN VOL NIET MISSEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN NEGENTIENDE JAARGANG 2-4-1983 NUMMER 430 'T KLEINE KRANTSJE ~v ":7i7Tttt? 1 j'T iN\ 4lïl+f-rX. f #'ff tf v y/, yy, v/,, y/A v„ 11.1 Kijk hier eens: de Schutterij marcheert! Een heel oud plaatje van voor 1907, want het was in dat jaar, dat de Schutterij werd opgeheven. De heren hebben wellicht op het Wilhelminaplein gedefileerd; nu zijn ze op de terugweg naar de Kazerne. Het grote huis links is dat van de apotheker Feteris, nu de Centraal Apotheek op de hoek van de Voorstreek en de Amelandsstraat. Rechts zien we de nog heel smalle Handelskade, die later door het wegbreken van enkele huizen aanzienlijk werd verbreed-de naam Handelskade is daarna verloren gegaan - Tuinen zuidzijde is het nu heel gewoon. Onlangs stond er een foto in 't Kleine Krantsje van de oude mu ziektent in de Arendstuin. Ik ben al sinds 1929 uit Leeuwarden vandaan, maar ik kan me die tent nog heel goed herinneren. Wij woonden in de Lindebuurt en ik moest er alle dagen langs om brood te halen bij Buwalda op de Voorstreek, want daar kreeg je eens in het jaar, tegen de Sin terklaas, een korting van vijf procent. Er woonden bij ons in de buurt wel drie bakkers, maar moeder vond, dat die vijf procent wel te verdienen viel. Op de hoek van de Lindebuurt woonde Visser, 'de aanspreker', die met de bakkerskar liep van Janusch op de Wortelhaven. Daar tegenover woonde Femee, die ook voor een bakker liep. En schuin tegenover de Lindebuurt, in de Groningerstraat woonde De Jong, die liep met de kar voor Excelsior. De Jong had een doch tertje Geesje, bij wie ik wel in huis speelde. Daar maakte ik voor het eerst kennis met de radio, 's Zondagsmiddags met 'Ome Keesje' bij de familie Mul der, zo heette dat programma. Wat 'n venters had je ook vroe ger! 's Morgens kwam Landstra met vis en 's avonds nog eens met haring. Dan had je de melkboer Kooi met zijn grote kar met melk en suup en supenbrij en twee hijgende honden onder de kar. Dan kwam tegen Sinterklaas al tijd een vrouw langs de deur, ik dacht dat het Snorrewiets was, met speculaas. Spesulaas zei ze altijd. „Maandagsmorgens kwam het 'Stuversjoodsje' "uitzoeken Vervolg op pag. 5

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1