PAKHUIZEN AAN DE WATERKANT ZO WAS T TOT VOOR KORT. LET OP HET JUISTE ADRES! VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN NEGENTIENDE JAARGANG 14-5-1983 NUMMER 433 Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 'T KLEINE KRANTSJE Ach ja, zo was 't tot voor kort: pakhuizen aan de waterkant. De karakteristieke gevels van de oude pakhuizen spiegelen zich in het water van het Vliet. Het was in juni 1967, dat een zo fraaie foto als deze nog kon worden gemaakt en wel door onze abonnee, de heer felle Foppema te Leeuwarden, die er heel vroeg voor uit de veren moest. Het was 's morgens kwart voor zes, toen het eerste zonlicht tegen de gevels viel, dat hij deze plaat kon maken. Niet lang daarna verschenen de dempers en werden de pakhuizen beroofd van hun spiegelbeeld. Helaas, ook hier kwam het berouw na de zonde - dat oude Vliet hadden ze natuurlijk nooit mogen dempen. Nog steeds zijn er abonnees, die hun correspondentie voor 't Kleine Krantsje verkeerd adresseren. Mededelingen betreffende het abonnement (adreswijzigingen bijvoorbeeld!) uitsluitend schriftelijk naar: Abonnementenadministratie 't Kleine Krantsje, Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden. Mededelingen voor de redactie (redactionele bijdragen, oplossingen fotoprijsvraag, reacties op de re dactionele inhoud) uitsluitend naar: Redactie 't Kleine Krantsje, Vredeman de. Vriesstraat 1, 8921 BP Leeuwarden. Verkeerd geadresseerde correspondentie komt pas met grote vertraging op de plaats, waar ze moet zijn. Wij hebben verschillende reacties gekregen op ons verhaal: "Leeu warden vaker aan ramp ontsnapt" in een vorig nummer van 't Kleine Krantsje. Binnenkort komen wij op deze zaak terug.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1