ONNOZELE ONGELUKJES MET NOODLOTTIGE GEVOLGEN DE ROMANTIEK VAN DE HERFST VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN STRAKS IS 'T WEER ZO VER. NEGENTIENDE JAARGANG 10-9-1983 NUMMER 440 Het komt nogal eens voor, dat ongelukken, die niet zo ernstig lijken, later voor de slachtoffers toch fatale gevolgen hebben. Een triest voorbeeld van zo'n onnozel lijkend ongelukje met droeve afloop is dat van een jonge electricien, die in 1930 door een auto werd aangereden in de Schrans. Deze jongeman, de twintigjarige Hans Ferwerda, afkomstig uit Joure en in dienst van de electri cien M. E. Ferwerda aan de Ach ter de Hoven, zou op de vierde oktober, 's morgens om half tien voor zijn patroon een herstelde gaslamp bezorgen op een adres in de Schrans. Fietsend aan de rechterkant van de weg werd hij, vlak bij zijn doel, even geraakt door een auto met aan het stuur de achttienjari ge J. Sjoerdsma uit Boxum. Ferwerda viel voor de auto en raakte onder een van de voor wielen bekneld. De getroffene werd opgenomen en binnenge bracht bij dokter Bangma in de Schrans. Die onderzocht en verbond de patiënt: hij bleek een gapende wonde te hebben aan zijn rech terkuit. Maar ernstig leek de toestand toch blijkbaar niet, want na de behandeling kwam hij weer op straat te staan. Nu werd hij - waarom is niet duidelijk - binnengebracht in de woning van de heer Schootstra, waar men de situatie met de jongeman kennelijk ook niet als ernstig opvatte - men liet hem in ieder geval nog zelf de trap op- strompelen. HEVIGE PUN De volgende dag, een zondag, kreeg Hans Ferwerda hevige pijn, maar pas op maandag vond men het nodig een dokter te waarschuwen. Die achtte over brenging naar het Diaconessen- huis noodzakelijk. De chirurg moest daar operatief ingrijpen, maar helaas, het baatte al niet meer: Hans Ferwerda overleed aan de gevolgen van het aanvan kelijk helemaal niet ernstig lij kende ongeval. Vervolg op pag. 11) 'T KLEINE KBANTSJE Nog maar even en we zitten alweer in de herfst en zullen we ook weer de romantiek proeven van dit jaargetijde. Deze echte herfstfoto is in de dertiger jaren gemaakt bij de Oostergrachtswal. Er lagen toen nog turfschepen aan de kade en niemand keek nog vreemd op, wanneer er bijvoorbeeld een wiefke achter een handkar passeerde, zoals we dat op dit plaatje kunnen zien. Op de achtergrond zien we de Vlietsterbrug in oude gedaante met links, als we ons niet vergissen, de vooroorlogse mannen van de "Gesprekken bij de brug". Een eenvoudige, maar toch sfeervolle foto, die ons een aardig beeld geeft van het gemoedelijke uit die ouwe tijd.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1