BREDE BLIK OP "BRADA VLEES" EEN KOE VAN DRIE EN TWINTIG JAAR Brada's Vleesbedrijf: Gefeliciteerd! SIJTSMA VERZEKERINGEN B.V VOOR LEEUWARDEN EN E WERELD ER OMHEEN BEDRIJVIG LEEUWARDEN Enwij geven de verzekering dat wij U ook in de toekomst graag van advies dienen voor al uw assurantiën TWINTIGSTE JAARGANG 22-10-1983 NUMMER 443 A. M. v. Schurmansingel 51-55 - FRANEKER Telefoon 05170-2941 (10 lijnen) (ook 's avonds en zaterdags) 'T KLEINE KRANTSJE Deze foto is gemaakt vanaf het dak van de nieuwgebouwde Friesland State aan de Harlingertrekweg van een stukje Leeuwar den, waar het dag in dag uit gonst van de bedrijvigheid. We zien hier de complexen van Brada's Vleesbedrijf aan de andere kant van de Harlingervaart. Hier worden iedere week meer dan duizend stuks vee geslacht en de kans is groot, dat het lapje vlees, dat u vanmiddag op tafel krijgt, van dit bedrijf afkomstig is. Helemaal rechts zien we de toegangshekken tot de terreinen open staan, helemaal links is bij een zijingang van de kantoren het vignet van het bedrijf te zien, de horens van een koe met daaronder de letter B. Het is nu precies vijftig jaar geleden, dat Brada's Vleesbedrijf zich bij de Kamer van Koophandel liet inschrijven, maar al veel langer zijn de Brada's in Leeuwarden als veehandelaren en slagers bekend. In dit nummer van 't Kleine Krantsje leest u meer over het jubilerende bedrijf. Het zal wel niet vaak voorko men, dat een koe gewoon van ouderdom sterft. De meeste bon te viervoeters eindigen hun leven vroegtijdig in het slachthuis en het is zelfs zo, dat zo'n rund niet mag mopperen, wanneer hij het stadium van volwassenheid be reikt - het aantal "vette" kalve ren, dat op een leeftijd van een maand of vijf, zes naar de slacht bank gaat, loopt in de duizenden. Een koe van zestien, zeventien jaar kan als een beppe met een zeer hoge leeftijd worden aange merkt en opzienbarend was dan ook de ouderdom van een koe, die zojuist op de veemarkt in Leeuwarden verhandeld is: dit dier bleek de respectabele leef tijd van bijna drie en twintig jaar te hebben bereikt! Het was Jantje A., geboren op de eerste december 1960 en eigen dom van een hoogbejaarde broer en zus in Langezwaag. Die hiel den Jantje A. als een soort troe teldier, dat alleen maar geld kost te, want melk gaf ze al sinds een jaar of vier niet meer. Toen een van de oudjes overleed en de ander naar een inrichting ging, moest het geliefde "huis dier" wel worden verkocht; van daar, dat het op haar ouwe dag toch nog naar de veemarkt ging. Daar viel ze temidden van haar zuster-slachtoffers trouwens niet uit de toon - Jantje A. was zo goed verzorgd, dat ze nogal wat jonger leek, dan ze was.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1