FOTO UIT "FRISIA ILLUSTRATA" ACHTHONDERDVIJFTIG OUD LEERLINGEN OP REÜNIE MENNO VAN COEHOORNSCHOOL VOOR LEEUWARDEN EN E WERELD ER OMHEEN RUIM ZESTIG JAAR GELEDEN... TWINTIGSTE JAARGANG 5-11-1983 NUMMER 444 ■TKLEINE KRANTSJE Ruim zestig jaar geleden, in 1916, is deze foto gemaakt van het oude Naauw in het hartje van Leeuwarden. Het maken van "pho to grafische opnamen" was toen nog zo'n bijzonderheid, dat de toe vallige passanten er allemaal voor in de houding gingen staan. Links en rechts daarom hele rijen kinderen en volwassenen, slagers- en bakkersjongens en wie weet wat nog meer. De fraaie afbeelding komt voor in het pas verschenen eerste deel van "Frisia Illustrata", een veelbelovend werk, dat in samenwerking met het Fries Museum wordt uitgegeven door de Tille Leeuwarden en Waanders Zwolle. Frisia Illustrata, over "Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun elf steden", zal uit vijftien delen bestaan, waarvan het laatste eind vol gend jaar verschijnt. En dan gaan we met z'n allen in een tent! Niet met tien, twintig of vijftig, nee met z'n achthonderd vijfti gen drommen we in lange slier ten de reusachtige tent binnen. Sommigen wat timide, anderen reikhalzend uitziend naar beken den, die ze door middel van uitgereikte gekleurde kaarten, al dan niet zullen vinden. Het eer ste wat opvalt, is het verschil tussen deze mensenmenigte en de samenkomst van lieden, die met elkaar een nette cocktail party bezoeken. Hier allemaal unieke mensen met hun eigen gezicht. Hier zijn we met z'n achthonderd vijftigen onder el kaar. Hier hoeven we geen faca de op te houden. Geen gemasker de gezichten, geen ondoordring bare barrières. Allemaal jezelf zijn, gewoon elkaar zeggen wat er aan de hand is. En we hebben elkaar heel wat te zeggen. Lo pend door de straten, propvol geparkeerde auto's, hoor je een aanzwellend geroezemoes van stemmen. Vlak naast de versier de school staat de tem zich kreu nend overeind te houden tegen de razende zuid-wester-storm, die er overheen beukt en soms door kieren naar binnen floep- flapt. In de oude vervallen school is een tentoonstelling knap opgesteld in lokalen en gangen. Hier laaien de emoties opnieuw op bij het zien van zoveel materiaal, o.a. veel foto's uit die lang voorbije tijd. Ondertussen gaat de ontdek kingstocht naar oude bekenden door. Als je ze in groepen zou willen verdelen is de groep tus sen 55 en 65 jaar het grootst. Soms sta je werkelijk stomver baasd te kijken, als iemand zich bekend maakt. Je ziet naar een tengere, kalende man met pien tere oogjes. Hij moet dus die jongen, robuust, de langste van de klas met een donkere haardos, zijn! Je ziet velen elkaar omhelzen. Maar ook hoor ik: "Oh, kien, ik skrok mie so pas dood. Daar stond plotseling mien skoansus- ter en we hèwwe al in gien dertig jaar met mekaar praat". En dan: "Dat Piet, ken je me nog?" Nee, Piet doet z'n best maar hij ziet het niet. Ze noemt haar naam. "Ach ja", nu ziet Piet het: "jou lieke op je vader" en vlak daarop: "oek op je moeke trouwens". "Ja", zegt ze "ik bin eigenlijk een soort kruising". En dan de mannen die over voetballen praten, die zijn er natuurlijk legio: "Weest nog, dat we es een match annomen had den op het landsje achter de Weg naar Cambuur? Toen we daar 's middags kwamen waren er oek andere jonges, die een match annomen hadden. Eerst hè' we mekaar de huud volskolden en toen binne we maar begonnen te speulen. Zij van Oast naar West en wij met önse bal van Noord naar Süd, gewoan dwars deur mekaar heen". Er wordt zoveel verteld, dat je tijd te kort komt om te luisteren. Sommigen hebben echt moeite met herkennen en doen dan maar alsof en anderen worden hele maal gek van al die herinnerin gen en halen alles door elkaar. Dan hoor ik iemand die het voor gezien houdt en naar huis wil, maar dat mag niet van haar vriendinnen. Na een koud buffet, dat allen zich goed laten smaken, wordt de avond besloten met een musical, door leerlingen van de school uitgevoerd. Een kleurig, fleurig en vrolijk slot van een opwindende dag. Lochem Sara Boetes-Nicolai

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1