p BELANGRIJKE MEDEDELING OUDE HUIZEN OP PLAATS VAN PROVINCIALE BIBLIOTHEEK uur?; ZO WAS HET EENS liP, VOOR LEEUWARDEN EN WERELD ER OMHEEN TWINTIGSTE JAARGANG 19-11-1983 NUMMER 445 Op de dag, waarop dit nummer van 't Kleine Krantsje wordt gedrukt, ziet het er naar uit, dat onze krant door de staking van P.T.T.-ambtenaren niet alle abonnees tijdig zal bereiken. Wij zullen daarom de girokaart voor het betalen van het nieuwe abonnement, die anders altijd bij dit tweede novembernummer wordt gevoegd, nu nog niet aan onze abonnees doen toekomen. Aangezien er bij een belangrijke vertraging van de betalingen voor 't Kleine Krantsje een gevaarlijke situatie kan ontstaan, hopen wij de girokaart over veertien dagen wel te kunnen bijsluiten. Nu alvast doen wij op onze abonnees een klemmend beroep in dat geval tot een'onmiddellijke betaling van het abonnementsgeld over te gaan. 't Kleine Krantsje rekent op U! Directie 't Kleine Krantsje. -y Wmmm SflffSSr Waar nu aan de Boterhoek het grote gebouw staat van de Provinciale Bibliotheek hebben in vroeger jaren tientallen kleine huisjes gestaan. Het waren de woninkjes van allemaal kleine buurtjes, die bekend stonden onder de namen Brandjeklooster, Korstbijtersteeg, Poortje, Slopje, Drift, Gangetje, Gloppe, Plaats je, Kalvergloppe en Oranjeklooster. Met elkaar vormden ze een dichtbevolkte buurt, waar zich heel wat lief en leed heeft afgespeeld. Wat er van over is staat gelijk aan niets: er is, in de meest letterlijke zin van het woord, geen steen meer van terug te vinden. De zijtak van de Boterhoek, die we op deze foto zien, stond loodrecht op de Prinsentuin; tussen het straatje en de tuin stond een hekwerk, dat door de omwonenden "de pallesaten" werd genoemd en dat moet dan wel een verbastering van het Franse woord palissade zijn geweest. Links een vrouwtje met de rokken tot op de klompen toe en rechts een dametje met zo te zien een kindje op de arm. Ook op de achtergrond, bij het wasgoed, een paar bewoon sters, die belangstellend toekijken hoe de fotograag het allemaal doet. TKLEINE KRANTSJE 7M 1Mb

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1