AAN HET EIND VAN HET OUDE JAAR. VOOR LEEUWARDEN EN E WERELD ER OMHEEN TWINTIGSTE JAARGANG 17-12-1983 NUMMER 447 'TKLEINE KRANTSJE Alweer staan we aan de voor avond van een nieuw jaar. Met de hierboven afgedrukte sfeerfo to, gemaakt door onze hoofdre dacteur Fenno L. Schoustra on der de rook van het dorp Eeme- woude, nemen we afscheid van het oude jaar. Nemen we af scheid van een periode, waarin 't Kleine Krantsje de vreugde kon beleven om z'n twintigste jaar gang in te gaan en waarin we eveneens, nog zeer recent, de teleurstelling moesten onder gaan, dat onze krant in zijn be staan werd bedreigd. Als zoveel periodieken is ook 't Kleine Krantsje door de staking bij de P.T.T. geschaad: het twee de novembernummer kwam niet bij alle abonnees tijdig in de bus en bovendien konden wij toen niet de girostortingskaarten in steken voor het betalen van het abonnementsgeld voor het vol gend jaar. Gelukkig hebben wij dat veertien dagen geleden, met een vertra ging van twee weken, alsnog kunnen doen en het verheugt ons nu te kunnen berichten, dat heel veel trouwe abonnees onze 'noodkreet' hebben verstaan en het abonnementsgeld voor 1984 onmiddellijk overmaakten. Op de lezers, die dat nog niet hebben gedaan, doen wij nu graag een klemmend beroep tot een directe betaling door middel van de ingestoken girokaart over te gaan. In verband met de feestdagen rond de jaarwisseling zal het eerstvolgende nummer van 't Kleine Krantsje verschijnen op vrijdag 6 januari. Het kantoor van 't Kleine Krants je zal gesloten zijn van vrijdag 23 december tot en met maandag 2 januari. Directie 't Kleine Krantsje

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1983 | | pagina 1