OUDSTE CAFE VAN LEEUWARDEN? HET NIEUW BLAUWHUIS Hoe oud het precies is weet niemand te vertellen, maar het moet wel het oudste café van Leeuwarden zijn: het Blauwhuis aan de Hoekstersingel, vlak naast de "kiepeloop", is in ieder geval al honderd en vijf en veertig jaar oud. In het Wijkboek van Leeuwarden, van 1843, samengesteld door stadsarchivaris Wopke Eek- hoff, wordt het etablissement al genoemd: "Aan den Straatweg buiten de voormalige Hoeksterpoort - de herberg het nieuw Biaauwhuis bij de Verwersbrug". Er is in de gehele stad geen enkel horecabedrijf, dat nóg ouder is; alle cafe's, alle Leeuwarder "herbergen" van voor 1843 zijn vroeger of later van het toneel verdwenen. kreeg de naam van het Nieuwe Blauwhuis. Omstreeks 1840 moet het oude Blauwhuis zijn gesloopt en in later jaren was het niet meer nodig voor de zaak bij de Kie peloop te spreken over het Nieuw Blauwhuis - het werd in de wandeling gewoon het Blauwhuis en dat is het nu nog. Sinds kort kan die naam weer terecht worden genoemd, nu de gevel van het oude pand ten dele blauw is geverfd; een situatie, waarmee, wanneer we het goed begrepen hebben, de gemeente niet zo gelukkig is. - Dat de oude herberg aan Cam- straburen indertijd ook blauw is geweest moeten we haast wel aannemen en het ligt voor de hand, dat dit ook gezegd kon worden van de nieuwe zaak bij de Verwersbrug - zonder dit duidelijke kenmerk zou de naam voor de bedrijven weinig zinvol zijn geweest. KLAAS RONNER Het Blauwhuis wordt sedert 1971 geëxploiteerd door de heer Klaas Ronner, die in dat jaar de opvolger van Haaye Scheepstra werd - hij had, op zijn beurt, het bewind in het be drijf overgenomen van zijn schoonvader Auke Tool. De heer Ronner, die eerst in Leeuwarden broodbezorger was, liet het interieur van het café onaangetast, zodat er in de gezellige "bruine" gelagka mer nog precies dezelfde sfeer hangt als die van twintig, vijf en Het heeft wel willen branden aan de Hoekstersingel. Twee maal ontstond er een grote brand in de graanpakhuizen, eenmaal ook vloog het café Blauwhuis in brand. Dat ge beurde in december 1939, toen de gehele bovenverdieping door het vuur werd verwoest. Pas nadat het dak was inge stort kon de brandweer de vuurzee meester worden. twintig jaar terug. De biljarttafel, in het midden van de cafézaal, speelt daarbij nog altijd een be langrijke rol - verschillende bloeiende biljartclubs plegen er een regelmatig en dankbaar gebruik van te maken. Onder de café's in het telefoon boek zullen we Het Blauwhuis overigens niet kunnen vinden. Wie het bedrijf wil bellen, vindt het nummer bij de naam van de exploitant. Daar staat nog altijd "hotel café" maar hotelac commodatie heeft Het Blauw huis al lang niet meer. PILAREN Opvallend in het onderste ge deelte van de gevelwand zijn de zes pilaren, waarop het ge bouw ongenschijnlijk rust. Toen ze kort geleden werden afge- krabt in verband met de net al genoemde verfwerkzaamheden bleken ze, verrassend genoeg, niet gelijk te zijn; drie pilaren zijn van steen, de andere drie zijn van hout. Wie weet her bergt deze oude herberg nog meer verrassingen, die ooit aan het licht zullen komen... Het Blauwhuis, dat dus officieel Het Nieuwe Blauwhuis zou moeten heten, dankt deze naam aan het bestaan van een andere herberg, die op Cam- straburen heeft gestaan, onge veer op de plaats, waar - te genover de Eebuurt - het water van de Dokkumer Ee later een verbreding onderging. Een foto van het Blauwhuis, gemaakt in een tijd, toen de graanpakhuizen aan de Hoekstersingel nog niet door een geweldige brand waren verwoest. Dit Blauwhuis van Camstrabu- ren moet een hele bekende herberg zijn geweest en toen er een nieuwe herberg bij de Ver wersbrug werd gebouwd, kwam er een onderscheiding in de namen - de zaak aan Camstra- buren werd voortaan het Oud Blauwhuis genoemd, de nieuwe zaak aan de Hoekstersingel

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1989 | | pagina 6