Friesland Bank DE OUDE ARENDSTUIN MET DE VROEGERE TUUNTSJESKOAL Grootste regionale bank WIE WEET HET NOG? VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN 'T KLEINE KRAHTSJE ZEVENENTWINTIGSTE JAARGANG JUL11991 NUMMER 569 De Friesland Bank is de grootste zelfstandige regionale bank met 52 vestigingen in de provincie Friesland. Door haar regionaal karakter kent de Friesland Bank bij uitstek de plaatselijke verhoudingen en kan daardoor snel en direkt op uw wensen inspelen. Leeuwarden, Zuiderstraat 1Tel. 058-994499 Aan de Leeuwarder tabaksfabrikant Simon Arnoldus Boudewijn Ta conis, die leefde van 1867 tot 1928, danken we deze foto van de oude Arendstuin met de vroegere 'Tuuntsjeskoal' en - op de voor grond - de ook al lang verdwenen Hoeksterbrug. De foto zal om streeks de eeuwwisseling zijn gemaakt, want het was in die tijd, dat de verdienstelijke Simon Taconis veel karakteristieke plekjes in de stad voor ons vereeuwigde. De Arendstuin was in die tijd nog echt een tuin, die direct aan het eind van de Voorstreek begon en nog niet door wegen of straten doorsneden werd. hM N-;

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1991 | | pagina 1