PEERDSJE POSTMA 'T KLEINE KEANTSJE 'T KLEINE KEANTSJE BON BON 'T KLEINE KRANTSJE 't Kleine Krantsje leest iedereen! GESCHENKABONNEMENT IN MEMORIAM SEPTEMBER 1996 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN KARST BOSMA, 57 jaar, echt genoot van Engelina Akker man, oud-directeur van de B.V. Bosma Automaterialen. JOHANNES FEDDEMA, 72 jaar, heeft veertig jaar bij de Sociale Werkvoorziening ge werkt, o.a. op de Afdeling Boek binderij. LODEWIJK (LO) NAUTA, 63 jaar, echtgenoot van Lydi Knol, was metereiker bij het Provinciaal Electriciteits Bedrijf. DIRKJE MOED-HIEMSTRA, 69 jaar, sinds 1992 weduwe van Anne Moed, die operator is geweest bij Koopmans Meel fabrieken. TJITSKE FLISIJN-BOON- STRA, 83 jaar, sinds 1983 weduwe van Coenraad Huber- tus Flisijn. WILHELMUS (WIM) LUNTER, 73 jaar, echtgenoot van C. E. Schaafsma, was Douane-amb tenaar, deed daarnaast veel free-lance journalistiek werk. SIMON HILVERDA, 69 jaar, echtgenoot van Geeske Koop- mans, is vier en dertig jaar automonteur geweest bij het Boter- en Kaascontrolestation. JOHANNES (JOHAN) GOOIJ- ENGA, 80 jaar, oud-voorzitter van de huurdersvereniging De Hofwijck, zette zich jarenlang in voor de ouderenzorg in Leeu warden. KLAAS BLANKE, 59 jaar, echt genoot van Alie Lijzenga, was buschauffeur. JAN DIRK HOOGKAMER, 55 jaar, levenspartner van Attje Akke Talsma. Behartigde de belangen van Brillencenter Best aan de Nieuwestad. TJERK KRAMER, 69 jaar, sinds 1986 weduwnaar van Mijnie Roosendaal, was weleer werkzaam bij de PTT. SJOUKJE DE JONG-SENNE- KER, 86 jaar, sinds 1980 wedu we van Gatze de Jong, die bus chauffeur en laatstelijk chef van de stadsdienst is geweest. JAN DE JONG, 73 jaar, sinds 1993 weduwnaar van Beren- dina Cornelia de Geest, had in vroeger jaren een Isolatie bedrijf. LIBBE VLASMA, 76 jaar, echt genoot van F. Looijenga, jour nalist, was in vroeger jaren redacteur van het Friesch Dagblad. WIEGER ARNOLDUS VAN DER KOLK, 80 jaar, echtgenoot van M. E. Andringa, is chef-ban ketbakker geweest bij Vroom en Dreesmann. ELLY KLUGKIST-RENS, 79 jaar, sinds 1981 weduwe van Jan Klugkist, die reder is geweest. JURJEN STEUNEBRINK, 84 jaar, echtgenoot van H. E. B. Eerligh, eerder weduwe van Grietje de Vries, was vroeger concierge van de Ferdinand Bolschool. MR. PETRONELLA (NEL) BOLLEMAN, 84 jaar, oud-direc trice van de Stichting 1940- 1945, waarvoor zij zich van 1945 tot en met 1976 heeft ingezet. TRUUS VAN DER BELT- SCHAAFSMA, 50 jaar, echtge note van Ton van der Belt. TRIJNTJE WESTERA-KLEINE, 72 jaar, sinds 1986 weduwe van Jabob Westera, die vroeger werkte bij de Belastingen. KORNELIS ZOETHOUT, 70 jaar, echtgenoot voor Geeske Nijp, was beroepsmilitair en heeft bij Faber's Haarden- fabriek gewerkt. DIRK OOST, 72 jaar, echtge noot van L. Mulder, was Inspecteur van de Schadever zekering Delta Lloyd. SUE HERREMA, 71 jaar, echt genoot van M. van der Meulen. pagina 16 Een vermaarde figuur in het oude Leeuwarden is deze meneer Postma geweest, die officieel Aerde heette, maar die altijd Peerdsje' genoemd werd - Peerdsje Postma ken de iedereen. De heer Postma blonk in verschillende takken van sport nogal uit en die bijnaam moet hij als wielrenner hebben gekregen, omdat hij het van zijn kracht moest heb ben en niet van tactiek. De heer J. de Boer te Roden, die ons deze foto toestuurde, herinnert zich een sprintwed strijd tussen Peerdsje en Jac van Egmond, die toen Olym pisch kampioen was op de sprint. Daarbij werd Peerdsje slechts op banddikte verslagen, waarna de grote kampioen opmerkte: "Potverdorie, hij had mij bijna te pakken!" Op de foto zien we Peerdsje Postma voor het begin van een ereronde, gesteund door zijn broer Rinze Postma met daarnaast de sigarenfabrikant Uulke de Boer, die toen di recteur was van de Leeuwarder wielerbaan. VOOR LEEUWARDEN EN ^^IDE WERELD ER OMHEEN VERSCHIJNT IEDERE MAAND VOOR LEEUWARDEN EN ^^UDE WERELD ER OMHEEN VERSCHIJNT IEDERE MAAND Ja, ik geef me ook op als abonnee van 't Kleine Krantsje voor slechts f 32,-per jaar. Ik wacht een acceptgirokaart af voor ik het abonnement betaal. Naam Ja, ik wil ook iemand blij maken met een op 't Kleine Krantsje voor slechts f 32,-per jaar. Ik wacht een acceptgirokaart af voor ik het abonnement betaal. De krant moet gestuurd worden naar: Naam: Adres: rMJlGb Postcode: Postcode: Woonplaats: Deze BON s.v.p. direct opsturen naar: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden. Het abonnement wordt betaald door: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Deze BON s.v.p. direct opsturen naar: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1996 | | pagina 16