Nieuwe kantoor van Condens gaat nu officieel open Ülai EXTRA KLEIN SIERAAD VOOR LEEUWARDEN - MONUMENT VOOR FRIESLAND few tfe omheen Fenno Scboustra's Publiciteitskantoor, Vredeman de Vriesstraat 1, Leeuwarden Telefoon 05100-20302 Postgiro 981062 Bank: Raiffeisenbank Rond twee en een half jaar nadat het eerste ruwe werk ervoor werd verricht heeft het personeel van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland het nieuwe kantoorgebouw aan de Pieter Stuyvesantweg in Leeu warden in gebruik kunnen nemen - nu, nog eens vijf maanden later, is het moment gekomen om de nieuw bouw van de Condens officieel te openen: vandaag, donderdag 11 april 1968, zal de Minister van Landbouw en Visserij, Ir. P. J. Lardinois in de kantine van het oude gebouw aan de De Merodestraat het nieuwe kantoor voor geopend verklaren. Hoog boven z'n omgeving uittorenend, de hele oostkant van de stad beheer send en duidelijk zichtbaar tot ver in het Friese land kunnen we dit nieuwe Condensgebouw als een van de meest spectaculaire kantoorgebouwen van deze provincie betitelen, fraai van vorm en lijnen, indrukwekkend van uiterlijk, hoger dan welk ander kan toorgebouw ook. Vier en veertig meter steekt het negen verdiepingen tellende gebouw de hoog te in, waarmee het zich kan meten met de hoogste bouwprojecten in de omgeving: tot ruim dertig meter boven de grond reikt de straalverbindingsto ren op het gebouw van het Telefoon district aan de Tweebaksmarlct, onge veer veertig meter hoog is de oude Oldehove. alweer een nieuw kantoor moeten bouwen, weer veel groter en grootser dan het vorige. Vierhonderd man personeel kunnen er een plaats in vinden, vierhonderd man, die voor dit boeiende bedrijf met vertakkingen door heel de wereld, hier de draden in handen hebben. Een uitbreiding naar een nóg grotere ca paciteit lijkt uiterst vage toekomstmu ziek, maar waarom zou de ontwikke ling, die een halve eeuw geleden be gon en die slechts tijdelijk door een oorlog onderbroken werd, zich niet voortzetten in de tijd, die voor ons ligt Proficiat Condens met dit nieu we hoofdgebouw, een sieraad voor Leeuwarden, een monument voor Friesland Alleen de silo van de C.A.F., de toren van de Bonifatiuskerk en de schoor steenpijpen van het Provinciaal Elec- triciteits Bedrijf steken met respectie velijk 48, 78 en 80 meter nog ver bo ven het nieuwe gebouw van de Con dens uit, maar dit zijn natuurlijk geen kantoorgebouwen - in de sector van de kantoren is de Condens de kampi oen. In 1915 nam de Condensfabriek aan het Nieuwe Kanaal haar eerste en toen nog zeer bescheiden kantoor in gebruik; vijftien jaar later kon het al lang niet meer aan de behoeften vol doen en moest aan de De Merode straat een nieuw en veel groter kan toor worden gebouwd. En nu, nog eens een kleine veertig jaar later, heeft de Condensfabriek voor haar personeel

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 1