i E B U R E A U 'met „Japan- |ftjÉÉf| ieder etmaal gaat de hele zaak 'Woonlijk in ruim drie meter de hoogte in, maart 1966 De betondoos van de kelder is gereed, het zeer spectaculaire werk met de glijbekisting kan beginnen. Over veertien dagen: 40 meter hoog september 1967 Het is zover: het gebouw nadert zijn voltooing; er kan al aan de verhuizing worden gedacht. Nu krijgt het laboratorium er nog een verdieping bij. Prettig werken, hoog boven het stadsgewoel. Dit is het personeel van de ponskamer; achter de deur links is de computerafdeling. Wiemen is in prefabsysteem de bouw gebracht. Staal is er daarbij niet te pas gekomen - alleen de negen verdieping, hoog in het gebouw, is [gevoerd in een staalconstructie zon- middenkolom, maar wel met een loop en die omloop biedt het fraaie ergezicht, waarover we het net al le,ven hebben gehad. tfflewel de directies van de meeste gro vere bedrijven in hun kantoorgebouw icJ mooiste plekjes opzoeken en graag a |an de grootste hoogte af neerzien op spiun perssoneel, is bij dit bedrijf een systeem gevolgd: de directieka- n over verschillende etages de Technisch directeur Van len Berg bijvoorbeeld, heeft zeven ver- iepingen boven z'n hoofd. Wel in de laiok van het gebouw is de bestuurska mer ingericht; het bestuur zal hier ergaderend altijd tot ver in de om- 0J:ek het melk-leverende vee in de grei nen kunnen zien. >o)p de begane grond is een ontvangst- aeal ingericht, waarin de bezoeker haast >afel kan verdwalen: drie honderd en eestig vierkante meter is de opper- erlakte van deze hal. Gelukkig is er l en ruimte voor de receptioniste uit gespaard - zij zal de onbekende altijd e weg kunnen wijzen. In deze hal 1 ronken enkele van de fraaie cadeaux, )rjie de Condens aangeboden kreeg bij ^ijaar vijftigjarig bestaan. djp de puien is een stopray-beglazing aangebracht, die bestaat uit een dub bele thermopane ruit. De binnenkant van het buitenste ruit is van een rood koperkleurig metaallaagje voorzien en het is dit laagje, dat wel zestig procent van de zonnewarmte tegenhoudt. Een klimaatbeheersingsinstallatie zorgt bin nen het gebouw voor een ideale tem peratuur; onder normale omstandig heden brengt de installatie ieder uur veertigduizend kubieke meter verse lucht in de werkruimten, wat neer komt op ongeveer honderd kubieke meter per persoon per uur. Wie zich wil verplaatsen van bijvoor beeld de begane grond naar de achtste of negende verdieping hoeft zich niet te vermoeien door het beklimmen van alle wenteltrappen: er is een liftinstal- latie, die bestaat uit drie naast elkaar liggende personenliften. De drie liften, die het hele kantoorpersoneel snel kunnen afvoeren, werken samen in een liftinstallatie en de besturing van alle liften is gekoppeld tot een ge meenschappelijke besturing, die u - zo nodig - zoudt kunnen aanduiden als „triplexverzamelbes turing". Tja, en dan zou er natuurlijk nóg wel meer van deze nieuwbouw kunnen worden verteld, maar het papier is vol. Misschien kunt u er zelf eens een kijkje nemen - het is wel de moeite waard. '.A -ICITEITSKANTOOR ei lag- en nieuwsbladen idvertentiecampagnes )jl STRAAT 1 - TEL 20302

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 11