N.V. APPARATENBOUW de complete KLIMMTBEHEERSIES- en VERWARMINGS INSTALLATIE Speciaal voor groot-installaties inlichtingen gebouwen en Hotels Vraagt vrijblijvend ZOals VOOr Ziekenhuizen, Kantoor prospectus of JACHTHAVENLAAN 1 LEEUWARDEN TELEFOON 05100-30444* (5 LIJNEN) Ook in het nieuwe kantoorgebouw van de Coöp. Condensfabriek „Friesland" verzorgden wij Leidingwerk en pompen in het ketelhuis

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 12