Condens Leeuwarden hartelijke gelukwensen "bij opening nieuwe hoofdkantoor stop wensen u nog jaren van vruchtdragende arbeid in belang van onze veehouderij stop OBE weet ook van VRUCHTDRAGEND werkzaam zijn stop ONDERLING BOERENVERZEKERINGSFONDS alle levensverzekeringen lage premies hoge winstuitkeringen 51.000 verzekeringen méér dan 500 miljoen gulden verzekerd kapiiaal Postbus 328 Leeuwarden Telefoon 05100-27044

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 14