WESTDIJK LEVERT SCHINDLER rvAJn V'8 7 LIFTEN EN ROLTRAPPEN Condensfabriek van halve eeuw terug TECHNISCH BUREAU N. A. WESTDIJK N.V. ROTTERDAM BAAN 54 TEL (010) 13 82 82 Zonder een foto van vroeger zou 't Kleine Krantsje 't Klei ne Krantsje niet zijn. Daarom deze vijftig jaar oude plaat van het eerste gebouwencom plex van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland aan het Nieuwe Kanaal. Na dat de Condens in 1913 als „Coöperatieve Vereeniging tot bereiding van Melkpro ducten" was opgericht, kon den eerst twee jaar later aan de Kanaalweg een eigen kan toor en een eigen fabrieksgebouw in gebruik worden genomen. Die beide vestigingen zien we op deze foto: rechts in het pand met het puntdak het kantoor, links de meikont- vangst. In verband met de grote betekenis van het water in die dagen stond het com plex met het gezicht naar het Kanaal; bij latere verbouwingen en uitbreidingen is het front aan de andere kant komen te liggen. Van wat we op deze foto zien staat de schoorsteenpijp nog fier overeind; van de rest is heel weinig meer te herkennen aan 't grote gebouw, zoals het nu is. Het pand rechts was dus het zeer bescheiden begin van wat nu is uitgegroeid tot een van de in drukwekkendste kantoren in Friesland.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 15