Enkele notities betreffende de koe hartsvriendin van de Condensfabriek ^É|t ELAND-BRANDT NV Een goede koe heeft wel een kwaad kalf. Goede ouders kunnen wel eens slechte kinderen hebben. Een koe moet men geen gouden huif opzetten. Men moet geen weldaden verspillen aan hen, die er de waarde niet van kunnen beseffen. Een koe sterft niet van één slag. Bij tegenspoed moet men niet te gauw de moed verliezen; ook: slechts door volharding bereikt men zijn doel. Een oude koe is toch nog altijd goed om 't vel. Zelfs schijnbaar waardeloze dingen hebben toch nog altijd enig nut. Een vette koe denkt niet dat een magere moet eten. Wie zelf gelukkig is, bekommert zich weinig om het leed of het ongeluk van anderen. Er zijn veel koeien die Blaar heten. Men kan door overeenkomst in naam licht misleid worden. Fluitende meisjes en loeiende koeien zijn geen goeie. Een meisje past vooral bescheiden heid, ingetogenheid. Kleine koeien hebben ook horens. Let op uw gesprekken in het bijzijn van kinderen. Koeien die meest brullen geven de minste melk. Zij, die het hoogste woord voeren hebben meestal het minste verstand. Leidt geen koeien in een porse leinwinkel. Men moet iemand niet brengen waar hij kwaad of schade kan ver oorzaken. Men kan een koe niet tweemaal de huid afstropen. Men moet nooit het onmogelijke verlangen. Men moet geen koeien met horens geven. Men moet zo geven, dat men geven de kan blijven. Men schudt geen koeien uit ker senbomen. Om iets (goeds| tot stand te brengen, moet men de juiste middelen ge bruiken. Men weet nooit, hoe een blinde koe een aardbei vindt. Zelfs het hoogst onwaarschijnlijke moet men niet absoluut onmogelijk achten. Procedeert ge voor een koe, ge legt er een paard aan toe. Processen leveren meestal niets dan nadeel op. Vechtende koeien voegen zich te samen, als de wolf komt. Als gemeenschappelijk gevaar dreigt eindigen de onderlinge twisten en sluit men zich aaneen. Veel koeien, veel moeien. Goed baart zorg. Verandering van weide doet de koeien goed. Verandering van spijs doet eten. Waar de koe gebonden is, moet zij grazen. Men moet eten waar men werkt; of men moet zich schikken naar de omstandigheden. Wien de koe aangaat vat ze bij de horens. Wie bij een zaak belang heeft, moet ze ter harte nemen. 't Zijn al geen koeien die Blaar heten. Schijn bedriegt. Vreemd koetje maakt vreemd kalfje. Dwaze ouders hebben ook dwaze kinderen. Men vangt geen haas met een koe Met traagheid is op de hazenjacht niets te bereiken. Als de koe geen melk meer geeft, dan raakt ze aan den slager. Men trekt voordeel van iemand, tot dat er niets meer van hem te halen is, en daarna ontslaat men zich er van. Als één koe blaat, dan blaten ook de andere. Voorbeelden trekken. Als men schapen en een koe heeft, dan zegt ons iedereen goeden dag. Als men geld heeft, wordt men ge- eerd. De koe, als zij vuil is, slaat gaarne haar staart rondom. Slechte mensen trachten steeds an deren te maken zoals ze zelf zijn. De koeien van de schout gaan voor. Wie enige invloed bezit, wordt ge woonlijk ook boven anderen be voordeeld. De koe is nooit zoo bont, als zij wel geschilderd wordt. Een zaak is nooit zo erg als zij soms wel voorgesteld wordt. u DE ALUMINIUM RAMEN EN GEVELS VAN HET NIEUWE KANTOOR VAN DE C.C.F. WERDEN IN AMSTERDAM GEFABRICEERD DOOR

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 16