W. J. OOSTDAM N.V. - Den Haag TECHNISCH ADVIES- EN IN ST ALLAH EDERE AL „WATERLOO" VERHUIZING WAS EEN Wij leverden alle moderne NATUURSTEENWERKEN STADSNIEUWS VAN VROEGER ALGEHELE BEDRIJFSWATERVOORZIENING SUEZKADE 143 TELEFOON 32.51.00 (070) Hoewel het oude en het nieuwe gebouw van de Condens maar een steenworp afstand van elkaar verwijderd zijn, is het overbrengen van de gehele kantoorinventaris een spectaculaire zaak geweest, waar een dozijn stoere verhuizers hun brede schouders onder hebben gezet. In een operatie, die enkele dagen en nachten heeft geduurd onderhielden vier verhuiswagens een pendeldienst tussen de Mar coni- en de De Merodestraat, terwijl ook een aantal met handkracht voortbewogen karretjes een bijdrage leverden in het verplaatsen van de duizenden kantoorspullen van de oude naar de nieuwe vestiging. Dit zeer omvangrijke karwei, naar duur en omvang voor Friese begrippen even uniek als het totstandkomen van het nieuwe Condensgebouw, werd uit gevoerd door het Verhuisbedrijf J. Postma en Zn. te Leeuwarden, dat voor deze gelegenheid van enkele an dere Leeuwarder verhuisbedrijven een collegiale assistentie kreeg. De verhuizers konden hierbij steunen op een organisatieschema, dat een spe ciale Verhuiscommissie van de Co'n- dens op papier had gezet, nadat het personeel al een achthonderd karton nen „verhuisboxen" met over te bren gen kantoorattributen had gevuld. Grote verhuizing Een week na de afzonderlijke verhui zing van de computerafdeling werd op een vrijdagavond, klokslag zes uur, met de grote verhuizing gestart en in een ononderbroken campagne van vier en twintig uur versleepten de verhuizers al een belangrijk deel van de inventa ris naar de andere kant van de over weg. Dag en nacht Op maandagmorgen, nog voor het kraaien van de haan, werd de operatie hervat en nu werkten de verhuizers, die elkaar uiteraard in ploegen af losten, door tot dinsdag tegen het mid daguur - op dat moment werden de laatste stukken overgebracht en kon de hele verhuizing als voltooid worden beschouwd. En dat was dan precies anderhalve dag eerder dan de wel wat pessimistische plannenmakers van de Condens had den verwacht, want het afsluiten van deze hele verhuiscampagne kwam op hun mooie schema's op de woensdag avond voor. Maar beter te vroeg dan te laat: op de woensdag na deze grote verhuizing zat het hele personeel van de Condensfabriek hoog en droog in het gloednieuwe gebouw. Hedenmiddag is door onbekende oor zaak brand ontstaan in een stapel tnrf, liggende naast het bijgebouw van de Coöperatieve Vereeniging tot Bereiding van Melkproducten aan het Nieuwe Kanaal. De hoeveelheid turf wordt op iooo ms geschat, ter waarde van 8 9000 gulden. De geheele hoop loopt gevaar verteerd te zullen worden. De burgemeester, de commissaris van po litie e.m.a. bevinden zich op het ter rein waar de brandweer met veel ma teriaal het vuur meester tracht te wor den. De strijd tegen het vuur bepaalt zich voorlopig tot het nathouden van het gebouw en de turf, die daar tegenaan leunt. Dit is trouwens het eenig mo gelijke, want de turfhoop zelf is een uitgebreide, golvende vuurzee. Het vuur verspreidt in den omtrek een groote hitte en trekt een aanmerkelijk groot aantal nieuwsgierigen uit de stad naar de plek van het onheil. Het ver nietigende werk gaat intusschen voort met onverminderde kracht en schijnt niet te keeren; de turf is kurkdroog en de onderlaag wordt gevormd door een hoeveelheid kolen van ongeveer 60 ton die ook, naar alle waarschijnlijkheid, verloren zal gaan. De wind is, wat het gevaar voor de fabriek betreft, niet on gunstig, al vreet het vuur daar tegen in. Het personeel van de fabriek be ijvert zich turf aan den brand te ont trekken. (juni 1919) Norton bronnen pompen pijpleidingen Leidingwerken - Specialiteiten in P.V.C. polypropyleen e.a. kunststofleidingen Bliksembeveiliging en aardingssystemen Ook nieuwe kantoor Condens door ons beveiligd JACOB MARISSTRAAT 1 - LEEUWARDEN - TELEF. (05100) 2 48 62

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 19