SANITAIR F. VAN DER HEIDE VOORSTREEK 24-26-28-32, LEEUWARDEN LEVERANTIE VAN TAPIJTEN IN DIVERSE KAN TOREN WERDEN DOOR ONS VERZORGD ook in dit nieuwe Condensgebouw werd alle en werden ook de Riolering en de Water leiding geinstalleerd door het LOODGIETBRSBBDRIJF TECHNISCHE UNIE Bagijnestraat 42 Leeuwarden Tel. 05100-25414 (26455) De sanitaire installaties werden betrokken van de

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 2000 | | pagina 8