GEMEENTERAAD TE LEEUWARDEN. Bijlage behoorende tot het Verslag van Donderdag 23 Januarij 1863. l'OTA vttit verbeteringen in het ontwerp be sluit en verordening regelende den werk kring der commissie van openbare werken (Bijl. verslag van 23 Jan. ISO§.) ONTWERP-VERORDENING. Art. 1 regel 3 staat: zamensteldlees: zamengesteld. 3 1 vergadering enleesverga dering en Art. 4 regel 2 staatverlangd bijlees verlangd, bij. Art. 4, la d, regel 2 staat: in gebruik geven lees in gebruikgeving. Art. 5 regel 4 staattoegezonden enleestoege zonden. Zij MEMORIE VAN TOELICHTING. Art. 4 regel 13 staat: ruimen, lees: ruimsten regel 14 staat: onttrokken, lees: onttrokken; 18 zij, lees: het, 20 hierdoor leeshier door Art. 7 regel 2 daardoor vervalt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1868 | | pagina 3