Straten, Kaden, Pleinen, Wegen enz. met aanwijzing van de volgnummerswaaronder de in die straten enz. wonende belastingschuldigen zijn vermeld op het kohier van hoófdelijken omslag 88?-/ VAN IN DE Boekdrukkerij van A. Jongbloedte Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1887 | | pagina 1