Aangeslagenen op het Kohier DIRECTE BELASTING OP HET INKOMEN over het Dienstjaar 1898, GEMEENTE LEEUWARDEN, Bijlage No. 1. VAN DE VAN DE TEN BEHOEVE DER. zooals dat door Burgemeester en Wethouders den liaad ter vaststelling is aangeboden. 6 Stoom Boek- en Steendrukkerij van N. M1EDEMA Co. Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1898 | | pagina 1