Aangeslagenen op liet Kohier ELIJKEN OMSLAG MAR H GEMEENTE LEEUWARDEN, over bet Dienstjaar 1905, Bijlage No. 1. VAN DE VAN DEN nm TEN BEHOEVE DER zooals dat door Burgemeester en Wethouders den Raad ter vaststelling is aangeboden, Stoomdrukkerij van C. Jongbloed Az., Leeuwarden. LIJST -L. -L V-/ V_/ JL

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1903 | | pagina 1