II INKOMSTEN en UITGAVEN 1909 'tel11 li I. I I® ■II PROVINCIE FRIESLAND. BEGROOTING O EMEENTE LEE U W ARDEN, MEMORIE VAN TOELICHTING. 11!:' jl|j V\ m j]:' I mm Bijlage no. 1 van 11)09. M m jij ,i i :Vif i|| j',;1 ■w j", g I Sfc:i ÖI ip '<W i|.:rv ju 'I i4 i; TV V'- Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden DER VAN DE VOOR HET DIENSTJAAR MET

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1909 | | pagina 1