INKOMSTEN en UITGAVEN den dienst 1911 ■MWPPIÜ JJI il.JLl GEMEENTE LEEUWARDEN. BEGROOTING VAN DE GEMEENTE MEMORIE VAN TOELICHTING. BEVOLKING 36510 INWONERS. Bijlage no. 1 van 1911. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden. DER VOOR MET

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1911 | | pagina 1