INKOMSTEN EN UITGAVEN R E M E E N T E LEE W A R I) E N. li E G R 0 0 TI N G VAN i)E GEMEENTE den dienst 1914 M EM i SI I E V A N TO ELICIIT1NG. BEVOLKING :57s;»T INWONERS. Bijlage no. 1 van 1914. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden. DER VOOR MET

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1914 | | pagina 1