I INKOMSTEN EN UITGAVEN Dienst 1916 BEGROOTING MEMORIE VAN TOELICHTING. GEMEENTE LEEUWARDEN. BEVOLKING 39130 INWONERS. Bijlage no. I van 1916. VAN DE GEMEENTE Bijlage tot het verslag dor handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1916. DEK VOOK DEN MET

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1916 | | pagina 1