INKOMSTEN EN UITGAVEN Dienst 1918 BEGROOTÏNG MEMORIE VAN TOELICHTING. GEMEENTE LEEUWARDEN. BEVOLKING 40875 INWONERS. Bijlage no. I van 1918. VAN DE GEMEENTE 354 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 24 December 1918. De heer Fransen weet van het bezig zijn aan den walmuur op de Keizersgracht niets af. De beraadslaging wordt gesloten. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen- eenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wet houders. V. De heer Schoondermark heeft nog een voorstel te doen. Hij verzoekt den Raad aan Burgemeester en Wethouders een crediet te verleenen van 12000. voor kindervoeding. Met algemeene stemmen wordt dienovereenkomstig besloten. De Raad gaat in comité-generaal ter behandeling vau 13. (Agenda no. 14.) Rapport der commissie voor de reclames omtrent bezwaarschriften in eersten aanleg tegen aanslagen in de plaatselijke belasting op het inkomen. dienst 1918. Na heropening wordt de vergadering, daar niets j meer te behandelen is, door den Voorzitter gesloten. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1918. DEK VOOR DEN MET

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1918 | | pagina 1