BEGROOTING INKOMSTEN EN UITGAVEN LEEUWARDEN VOOR DEN DIENST VAN 1924. BEVOLKING Provincie FRIESLAND. DER VAN DE GEMEENTE PER 1 JANUARI 1923, 45051 ZIELEN. VOLGENS DE LAATSTE ÏO-JAARLIJKSCHE VOLKSTELLING 44085 ZIELEN. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1924. Bijl. no.l.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1924 | | pagina 1