BEGROOTING en Uitgaven Inkomsten Gemeente LEEUWARDEN voor den dienst van 1928. BEVOLKING PER 1 JANUARI 1927, 46676 ZIELEN. Provincie FRIESLAND. VOLGENS DE LAATSTE 10-JAARLIJKSCHE VOLKSTELLING 44085 ZIELEN. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1928. Bijl. no, 1. DER VAN DE

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1928 | | pagina 1