\i m BEGROOTING Inkomsten en Uitgaven Gemeente LEEUWARDEN voor den dienst van 1930. BEVOLKING Bijl. no. 1. PER 1 JANUARI 1920, 47701 ZIELEN. VOLGENS DE LAATSTE 10-JAARLIJKSCHE VOLKSTELLING 44085 ZIELEN. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1930. Provincie FRIESLAND. DER VAN DE

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1930 | | pagina 1