INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 3 a bp "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedrag- Per transport 591.131,03 577,040,64 549.158,06 Transporteeren 591.131,03 20 577.040,64 549.158,06 UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. V B S t>0 "o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport Aflossing van geldleeningen. In totaali 516.300.- Waarvan komt Hoofdstuk III IV V VI VII VIII ten laste van: IX X XI XII XIII 4 5 7 9 13 14 15 1 1 3 4 5 7 XV 6.674.— 21.335.53 3.638.97 114.639.19 3.195.81 31.873.97 2.835.76 2.244.64 492.82 27.014.22 4.327.48 3.16Ó!67 38.75 7.577.99 10.503.98 330.17 46.077.20 114.086.70 41.397.30 24.503.74 6.589.38 805.70 9.260.82 11.730.58 Totaal I 494.341.37 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Annuïteiten van geldleeningen. In totaal Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk V 152.979.11 XIII 2 5 3 1.442.01 61.340.85 Totaal 215.761.97 215.761.97 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Betaling van ontvangen pensioensbijdragen ten behoeve van andere openbare lichamen Storting in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van bijdragen voor pensioen, wegens inkoop van diensttijd van personeel in dienst der gemeente Teruggaaf aan de bedrijven van te veel betaalde pensi oenen voor oud-gemeente-ambtenaren Bijdrage aan Hoofdstuk II van den Kapitaaldienst Transporteeren Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 239.773,32 466.900,— GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 6.478,37 18.242,68 3.128,39 86.893,14 3.022,26 33.248,85 2.835,76 2.244,64 459 53 27.002,83 4.289,01 3.14R70 38,75 2.302^62 10.127,96 323,31 41.784^26 110.825,48 27.077,73 23.332,75 5.722.23 704,47 7.92s'ó2 11.661,18 432.811,52 34.088,48 226.360,94 160.637,39 1.584.37 64.139,18 226.360,94 158,32 278,40 707,50 275.006,02 249.169,40 495.400,— 6.478,37 19.742,68 3.183,56 109.807,55 3.191,08 34.111,67 2.835,76 2.244,64 476,14 27.002,83 4.289,01 3.166^67 38,75 2.302^62 10.171,25 323,31 41.784^26 112.869,10 27.284,52 23.704,70 5.722,23 805,70 7.923'ó2 11.661,18 461.121,20 34.278,80 221.842,74 158.162,94 1.584,37 62.095,43 221.842,74 150,— 278,40 memorie 707,50 284.584,10 246.545,50 21.958,63 150, memorie 617,50 269.271,63 21 3 47 248 249 2 6 12 16 2 2 6 8 250

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 11