BEOROOTINO Inkomsten en Uitgaven Gemeente LEEUWARDEN voor den dienst van 1939. BEVOLKING PER I JANUARI 1938, 54087 ZIELEN. Provincie FRIESLAND. DER VAN DE VOLGENS DE LAATSTE 10-JAARLIJKSCHE VOLKSTELLING 48548 ZIELEN. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1939.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 1