GEWONE DIENST. KAPITAALDIENS T. AFDEELING I. 6 22 26 30 32 36 38 38 38 40 42 44 46 46 50 50 52 54 54 56 58 60 AFDEELING II. 2 11 12 2 108 108 108 110 110 112 112 112 112 114 114 116 116 118 118 118 120 120 122 126 128 HOOFDSTUK I II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IX X XI XII XIII XIV XV XVI 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Vroegere diensten Algemeen beheer Openbare veiligheid Volksgezondheid Volkshuisvesting Openbare werken Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd Onderwijs, kunsten en wetenschappen Lager huisonderwijs Openbaar gewoon lager onderwijs Openbaar vervolgonderwijs Openbaar uitgebreid lager onderwijs Openbaar buitengewoon lager onderwijs Openbaar voorbereidend lager onderwijs Bijzonder gewoon lager onderwijs Bijzonder vervolgonderwijs Bijzonder uitgebreid lager onderwijs Bijzonder buitengewoon lager onderwijs Bijzonder voorbereidend lager onderwijs Lager onderwijs, niet vallende onder de 1 t/m 11 Middelbaar onderwijs Hooger onderwijs Nijverheidsonderwijs Onderwijs, kunsten en wetenschappen, niet vallende onder de 1 t/m 15 Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen Ondersteuning aan behoeftigen Ondersteuning aan werkloozen Landbouw Handel en nijverheid Belastingen Bedrijven Electriciteitbedrijf Grondbedrijf Woningbedrijf Gasfabriek Reinigingsbedrijf Gemeentewerken Bank van leening Openbaar slachthuis Kasvoorzieningen Overige inkomsten en uitgaven Onvoorziene uitgaven Bladz. 6 62 64 64 66 68 70 72 76 76 76 78 78 80 80 82 82 84 84 86 2 HOOFDSTUK I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 1 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 1 XIV XV XVI 1 2 3 4 5 6 7 8 Vroegere diensten Algemeen beheer Openbare veiligheid Volksgezondheid Volkshuisvesting Openbare werken Eigendommen, niet voor den openbaren dienst bestemd Onderwijs, kunsten en wetenschappen Lager huisonderwijs Openbaar gewoon lager onderwijs Openbaar vervolgonderwijs Openbaar uitgebreid lager onderwijs Openbaar buitengewoon lager onderwijs Openbaar voorbereidend lager onderwijs Bijzonder gewoon lager onderwijs Bijzonder vervolgonderwijs Bijzonder uitgebreid lager onderwijs Bijzonder buitengewoon lager onderwijs Bijzonder voorbereidend lager onderwijs Lager onderwijs, niet vallende onder de 1 t/m 11 Middelbaar onderwijs Hooger onderwijs Nijverheidsonderwijs Onderwijs, kunsten en wetenschappen, niet vallende onder de 1 t/m 15 Ondersteuning aan behoeftigen en werkloozen Ondersteuning aan behoeftigen Ondersteuning aan werkloozen Landbouw Handel en nijverheid Belastingen Bedrijven Electriciteitbedrijf Grondbedrijf Woningbedrijf Gasfabriek Reinigingsbedrijf Gemeentewerken Bank van leening Openbaar slachthuis Kasgeldvoorzieningen Overige inkomsten en uitgaven Geldleening Verzameling Staat van de schulden aangegaan bij wijze van annuïteit Staat van de schulden (uitgezonderd de schulden, bij wijze van annuïteit aangegaan) Staat van door de gemeente gewaarborgde geldleeningen Bladz. 90 92 92 92 94 96 98 100 100 100 100 100 102 102 102 104 104 104 106 106 106 106 108 130 138 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 2