GERAAMD BEDRAG INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII, 7 en 8, gewone dienst. 3 C _bC "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. thans voorgedrag 5 13 I c I UI g- 7. Bank van leening. Uitkeenng van het bedrijf wegens: rente aflossing annuïteiten retributie batig saldo kosten van verzekering, pensionnee- ring, enz., van ambtenaren en be ambten (zie Hoofdstuk II, volgnum mer andere grondslagen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgavenj Batig slot van Hoofdstuk XIII, 7 186 8. Openbaar slachthuis. Uitkeering van het bedrijf wegens: a. rente6.517.84 b. aflossing- 12.310.61 c. annuïteiten - d. retributie - e. batig saldo- 7.839.18 kosten van verzekering, pensionneering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 15)- 4.014.67 g. andere grondslagen- 3.000. Door houders van obligaties der leening 1938 te ver goeden rente van 120 Juni 1938 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 8 9.289,54 10.973,41 7.273,48 4.110,17 3.000 35.472,94 35.472,94 19.973,21 15.499,73 7.834,98 10.973,41 5.764,86 4.079,91 3.000,— 31.653,16 175,03 31.828,19 22.210,61 558 559 560 9.617,38 33.682,30 561 33.682,30 21.069,19 12.613,11 82 UITGAVEN, HOOFDSTUK XIIÏ, 7 en 8, gewone dienst. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. 7. Bank van leening. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. vzn ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 7 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 7 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 7 komende Uitkeering aan het bedrijf wegens a. nadeelig saldo b. andere grondslagen- Bijdrage aan Hoofdstuk XIII, 7 van den kapitaal- dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 7 8. Openbaar slachthuis. Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 8 komende Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 8 komende Annuïteiten van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk XIII, 8 komende Uitkeering aan het bedrijf wegens: a. nadeelig saldo b. andere grondslagen- Bijdrage aan Hoofdstuk II van den gewonen dienst Bijdrage aan Hoofdstuk XIII, 8 van den kapitaal- dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XIII, 8 4,083,83 4.965,76 7.923,62 3.000,- 19.973,21 35.472,94 4.079,91 7.207,08 7.923,62 3.000,— 22.210,61 31.828,19 4.014,67 4.793,70 9.260,82 3.000,— 21.069,19 33.682,30 83

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 42