3 INKOMSTEN, HOOFDSTUK XVI, gewone dienst. Volgnummer. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen HOOFDSTUK XVI. Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XVI 3 3 25.370,83 27.043,5 3 3 r 1 86 UITGAVEN, HOOFDSTUK XVI, gewone dienst OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. HOOFDSTUK XVI. Onvoorziene uitgaven. Onvoorziene uitgaven f Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk XVI 5 25.370,83 27.043,50 3 3 25.370,83 3 27.043,50 25.370,83 27.043,50 87

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 44