I INKOMSTEN, HOOFDSTUK I, kapitaaldienst. (4 V 3 3 M OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedrag HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. 573 j Batige sloten van den kapitaaldienst der laatst vast- gestelde rekening, voor zoover daaraan niet reeds een bestemming is gegeven 484.488.50 Vermoedelijk batige sloten (of gedeelte daarvan) van den kapitaaldienst van het dienstjaar 1938 Totaal 484.488.50 Van de sloten van vroegere diensten komt ten bate van dj. 1938: dj. 1939: te zamen Hoofdstuk II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IX 1 2 X XI XII XIII 1 2 3 4 5 6 7 8 XIV XV XVI Te zamen 5.033 356.054.67 100.121.33 7.279.50 16.000.- 484.488.50 5.033.- 356.054.67 100.121.33 7.279.50 16.000. 484.488.50 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstak I 90 UITGAVEN, HOOFDSTUK I, kapitaaldienst. Werkelijke GERAAMD BEDRAG uitgaven volgens de laatst OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het thans vastgestelde rekening. vorig jaar. voorgedragen. HOOFDSTUK I. 1 Vroegere diensten. 1 Nadeelige sloten laatst vastgestelde van den kapitaaldienst volgens de rekening 521.730.42 Overbrenging van de vermoedelijk na deelige sloten (of gedeelte daarvan) van den kapitaaldienst van het dienstjaar 1938 Totaal 521.730.42 Van de sloten van vroegere diensten komt ten laste van dj. 1938: dj. 1939: te zamen Hoofdstuk II 57.954.43 57.954.43 III 4.516.19 4.516.19 IV 31.419.14 31.419.14 V VI VII VIII 1 230.811.80 230.811.80 2 3 4 993.02 993.02 566.58 566.58 5 6 7 8 21.679.— 21.679.- 9 10 11 12 13 14 15 16 154.422.44 154.422.44 IX 1 2 14.115.72 14.115.72 X XI 5.252.10 5.252.10 XII XIII 1 2 3 4 5 6 7 8 XIV XV XVI Te zamen 521.730.42 521.730.42 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstak I 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 46