s 5 c -SP o i! 582 92 1.42o| 707 50 629 73 88 08 10 67 86 67 10.000 16.000 <X> g INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, III en IV, kapitaaldienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragi UITGAVEN, HOOFDSTUK II. Ill en IV, kapitaaldienst. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 574 575 576 576a 577 577a 5775 HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk II van den gewonen dienst 578 579 580 581 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk II HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk III van den gewonen dienst t Waarborgsommen gestort door exploitanten van huurauto's ter voldoening aan het reglement auto vervoer voor personen Bijdrage van de gemeente Leeuwarderadeel in de kosten van inrichting van den luchtbeschermings dienst Bijdrage van het Rijk in de kosten van inrichting van den luchtbeschermingsdienst Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk III HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk IV van den gewonen dienst Rentedragende voorschotten van het rijk voor de op richting van de openbare slachthuizen en centrale slachtplaatsen Bijdrage van het rijk in de kosten van oprichting en van uitbreiding van den gemeentelijken ontsmettings- dienst Transporteeren 42.803 40 707 50 43.510 90 101.465! 33 10.823! 67 12.243 16.759 67 86 63.524 18 450! 63.974 18 707 707 15.000 50 50 15.000 15.000 629 73 617 617 617 6.359 1.450 memo 8.142 17.450 17.450 7.500 630 730 731 732 733 734 735 737 743 8.130 744 HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I Buitengewone aflossing van geldleeningen ten laste van hoofdstuk II komende Verbouwing en inrichting van het (oude) politie bureau voor den dienst der gemeente-secretarie en verbetering van het stadhuis Kosten van wijziging van de kantoren van den gemeenteontvanger Aflossing van een tijdelijke geldleening tot dekking van de kosten van de wijziging van verlichting in het stadhuis en de kosten van inrichting van een school geldadministratie Kosten van de wijziging van de verlichting in het stadhuis Kosten van aanschaffing en inrichting van een school geldadministratie met inbegrip van stalen kasten enz. Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk II HOOFDSTUK III. Openbare veiligheid. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I Buitengewone aflossing van geldleeningen ten laste van hoofdstuk III komende Kosten van inrichting van den Luchtbeschermings dienst Verbouw van de panden aan de Nieuwestad tot politiebureau en brandweergarage Teruggaaf van waarborgsommen, gestort door ex ploitanten van huurauto's ter voldoening aan het reglement autovervoer personen Kosten van aanleg van een schietbaan Aflossing van een tijdelijke geldleening tot dekking van de kosten van raambedekkingen tegen lichtuit- straling in gemeentegebouwen in verband met de lucht bescherming Totaal der Uitgaven j Totaal der Inkomsten j Nadeelig slot van Hoofdstuk III HOOFDSTUK IV. Volksgezondheid. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I Kosten van oprichting van openbare slachthuizen en centrale slachtplaatsen Kosten van oprichting en uitbreiding van den ge meentelijken ontsmettingsdienst Aflossing op een tijdelijke geldleening tot dekking van de kosten van verbetering der gemeentelijke bad inrichting en de kosten van aanschaffing van een ziekenauto Transporteeren 93 520 42.803 53.205 2.286 1.380 1 269 101.465 43.510 57.954 901 10 823 3.615 1.420 16.759 12.243 4.516 30.969 30.969 47 40 50 33 90 43 09 19 41 41 707 707 707 50 50 50 5.000; 15.000 1 5000 629 629 73 73 617 617 617 50 50 50 memo 1.450 17.450 17.450 ne ni hil 630 630

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 47