94 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 95 18 7.3 INKOMSTEN, HOOFDSTUK IV en V, kapitaaldienst. Volgnummer. Werkelijke inkomsten GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. thans voorgedragen Per transport ...J 63.974 18 629 73 8.130 Totaal der Inkomsten 63.974 18 629 73 8.130 Totaal der Uitgaven 31.419 41 629 73 8.130 Batig slot van Hoofdstuk IV HOOFDSTUK V. Volkshuisvesting. 583 Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I 5.033 584 Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI 66.653 05 199 048 585 Bijdrage van Hoofdstuk V van den gewonen dienst J 38994 79 16.394 44 16.394 44 586 Voorschotten van het rijk in het belang van de ver betering der volkshuisvesting 587 Terugontvangst van voorschotten verstrekt in het belang van de verbetering der volkshuisvesting 588 Premie van het Rijk voor den bouw van arbeiders- en bescheiden middenstandswoningen 589 Voorschotten van het rijk voor het verstrekken van gelden onder hypothecair verband voor de met premie gebouwde arbeiders- en bescheiden middenstandswo- ningen Bijdrage van het rijk in de kosten ten behoeve van den bouw van middenstandswoningen 590 Terugontvangst van onder hypothecair verband verstrekte gelden voor woningbouw 377 50 377 50 377 50 591 Tijdelijke geldopneming tot aflossing der tijdelijke geldopneming tot het doen van voorschotten onder hypothecair verband ten behoeve van den woning bouw 1.132 50 Totaal der Inkomsten 112.190 IB4 215.819 94 16.771 94 Totaal der Uitgaven 107.157 84 215.819 94 16.771 94 Batig slot van Hoofdstuk V 5.033 - UITGAVEN. HOOFDSTUK IV en V, kapitaaldienst. 3 a $p o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Per transport 745 Buitengewone aflossing van geldleeningen ten laste van hoofdstuk IV komende 746 Kosten van het aanschaffen van een auto voor het vervoer van lijders aan besmettelijke ziekten 746a Bijdrage aan hoofdstuk IX 2 van den gewonen dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk IV HOOFDSTUK V. Volkshuisvesting. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I Voorschotten in het belang van de verbetering dei- volkshuisvesting Buitengewone aflossing van voorschotten, ontvan gen van het Rijk in het belang van de verbetering der volkshuisvesting Premie voor den bouw van arbeiders- en bescheiden middenstandswoningen Verstrekking van gelden onder hypothecair verband voor de met premie gebouwde arbeiders- en bescheiden middenstandswoningen Kosten van den bouw van middenstandswoningen Kosten van den bouw van arbeiderswoningen Bijdragen aan vereenigingen ten behoeve van den bouw van middenstandswoningen Buitengewone aflossing van geldleeningen ten laste van hoofdstuk V komende Aflossing der tijdelijke geldopneming tot het doen van voorschotten onder hypothecair verband ten be hoeve van den woningbouw Reserveering van door woningbouwvereenigingen en het woningbedrijf betaalde annuïteiten van een met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds gesloten leening ten behoeve van den woningbouw Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk V 30.969 41 63.524 899 95.393 63 974 31.419 66.653 1.510 38.994 32 18 14 05 79 107.157 112.190 84 84 629 73 629 73 629 73 199.048 377 16.394 215.819 215.819 50 44 94 94 630 7.500 8.130 8.130 377 50 16.394 44 16.771 16.771 94 94

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 48