INKOMSTEN, HOOFDSTUK VI, kapitaaldienst. E HOOFDSTUK VI. 600 601 602 2.288 2.000 1.282 88 160 000 UITGAVEN, HOOFDSTUK VI, kapitaaldienst. 26 26 HOOFDSTUK VI. 2.000 20 188 160.000 S- O) E s e _6C O OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Openbare werken. 592 Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I 593 Geldleening overgebracht van Hoofdstuk XVI 594 595 596 597 598 599 Tijdelijke geldleening 603 Bijdrage van Hoofdstuk VI van den gewonen dienst Bijdrage van Hoofdstuk IX, 2, van den gewonen dienst Ontvangen waarborgsommen voor staanplaatsen caroussels, enz. Waarborgsommen voor de naleving van de uit de voorwaarden en bepalingen der vergunningen voor radiodistributie voortvloeiende verplichtingen Waarborgsom gestort door de N.V. Nederl. Staal industrie te Rotterdam voor de naleving van de ver plichtingen inzake den bovenbouw van de nieuwe Vrouwenpoortsbrug Waarborgsom gestort door de N.V. Werkspoor te Amsterdam voor de naleving van de verplichtingen inzake den bovenbouw van de nieuwe Noorderbrug Bijdragen van de Provincie Friesland uit de op brengst der wegenbelasting in de kosten van ver betering van den Mr. P. J. Troelstraweg Bijdrage in de kosten van buitengewone werken uit het Werkfonds 1934" f Bijdrage van het Rijk in de kosten van vernieuwing van de Hoeksterpoortsbrug Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. Transporteeren 96 1.234.079 545 2.778 2.872 62.357 1.307.658 76 55 735 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 18.248 4.293 memo memo memo 182.541 thans voorgedragen, ne rie ne OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 36.900 20.000 13.771 I '1 26 1.387 - inemo ne memo ne Openbare werken. Nadeelig slot overgebracht van Hoofdstuk I Buitengewone aflossing van geldleeningen ten laste van hoofdstuk VI komende Aankoop vastigheden Verbetering van den Arendstuin c. a Verbetering van het Wilhelminaplein Aanleg verbindingsweg Groningerstraatwegde Ruijterweg Kosten van verbetering van den Groningerstraatweg ia Verbetering van den Mr. P. J. Troelstraweg (Stien- serweg) Vernieuwing van de Hoeksterpoortsbrug Vernieuwing van de Noorderbrug met toeleidende wegen tot de Hoeksterpoortsbrug memo ine 178.000 Vernieuwing bruggencomplex omgeving Tuinen Vliet (Tuinster-, Vlietster- en Boomsbruggen) Vernieuwing van de Hoeksterbrug Kosten van verhooging van de Verversbrug met wijziging omgeving Bouw van een brug over het Vliet bij den Poppeweg 1 i Kosten van verbetering van de Wirdumerpoortsbrug Kosten van aankoop van terreinen voor het lucht vaartterrein Teruggaaf van waarborgsommen voor staanplaatsen caroussels, enz Ï4 Teruggaaf van waarborgsommen gestort voor de naleving van de uit de voorwaarden en bepalingen der vergunningen voor radiodistributie voortvloeiende ver plichtingen 250.058 26 Transporteeren 97 704.531 746.671 79 015 782 29.792 2.778 15 1.486.556 035 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. memo thans voorgedragen. rie memo memo memo 3.100 memo memo memo memo 163.100 rie rie rie rie rie ne ne memo 30.000 memo memo memo 21.300 178.000 ne rie ne ne memo memo 229.300 ne rie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1939 | | pagina 49